fbpx

Агентство Ak&m Підтвердило Рейтинг Кредитоспроможності Акб «Русславбанк» На Рівні «А»

Рейтинг «А» означає, що банк відноситься до класу кредитно-фінансових установ з високим рівнем кредитоспроможності. Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань низький. Ймовірність реструктуризації боргу або його частини мінімальна.
Ключовим чинником підтримки кредитного рейтингу банку є якісне зростання основних балансових і операційних показників, досягнутий за підсумками 2012 р. і продолжившийся в поточному році.
В результаті додаткового розміщення акцій в кінці 2012 р., а також позитивної переоцінки майна банку в I кварталі 2013 р., власний капітал кредитної організації виріс більш ніж в 2 рази – з 1 364 млн руб. на 01.01.2012 до 2 902 млн руб. на 01.04.2013. Це істотно знизило тиск на норматив достатності власних коштів і послужило каталізатором зростання інших балансових показників. В результаті ресурсна база за той же період збільшилася в півтора рази (з 13 488 до 20 346 млн руб.), приріст активів склало 56,5% (з 14 642 до 22 290 млн руб.). В обох випадках драйвером зростання виступив роздрібний сегмент – вклади населення й кредити фізичним особам збільшилися більш ніж в 2 рази.
Одночасно із зростанням обсягу пасивних і активних операцій банк продемонстрував істотне поліпшення ефективності своєї діяльності. Так, прибуток до оподаткування за підсумками 2012 р. склала 162,8 млн руб. проти 82,6 млн руб. роком раніше. Отриманий результат був обумовлений істотним зростанням процентних доходів від позичок, наданих кредитним організаціям і фізичним особам (збільшення за рік 85,2%), а також стабільними комісійними надходженнями від клієнтів Платіжної системи CONTACT, оператором якої є РУССЛАВБАНК.
У першому кварталі поточного року зростання операційних показників продовжився. Прибуток до оподаткування на 01.04.2013 склав 104,0 млн руб., більш ніж у 3 рази перевищивши аналогічний показник попереднього року. Зазначені фактори призвели до значного поліпшення показників рентабельності, які за підсумками I кв. 2013 р. впритул наблизилися до аналогічних індикаторів російської банківської системи: ROA=1,9% проти 2,1% у банківському секторі РФ, ROE=16,1% проти 17,0%.
В якості позитивних рейтингових факторів Агентство також відзначає поліпшення якості кредитного портфеля і невисокий рівень прийнятих кредитних ризиків. Перше, зокрема, виразилося в істотному зменшенні частки проблемних та безнадійних позик у позичковому портфелі банку (9,3% на 01.04.2013 проти 20,8% на 01.01.12), а також зростанням позик I-ї категорії (з 19,8% до 33,5% за той же період). Тим не менш, зазначені показники поки ще поступаються своїм аналогам у банківському секторі РФ (6,5% і 58,4% відповідно).
Кредитні ризики банку порівняно невеликі. Якість обов’язкових нормативів по даній групі ризиків, визначене згідно з методичними положеннями AK&M, в цілому зростає, а його середнє значення знаходиться вище рівня 100%. Показник максимального ризику на одного чи групу пов’язаних позичальників (Н6) протягом 2012-2013 рр. знаходиться на середній позначці близько 19%.
До факторів стримуючого характеру відносяться погіршення якості капіталу, відносно високий рівень простроченої заборгованості в позичковому портфелі, нестійкість показників ліквідності.
В результаті переоцінки майна банку, а також збільшення розміру субординованого кредиту, відношення додаткового та основного капіталів, починаючи з 01.01.2012, зросло більш ніж в 2 рази – з 29% до 65%, що перевищило рівні, рекомендовані Базельським комітетом і Банком Росії.
Частка простроченої заборгованості в позичковому портфелі за період 01.01.2012-01.04.2013 знизилася з 21,0% до 8,5%. Однак останній показник більш ніж в 2 рази перевищує відповідний рівень у банківській системі в цілому, що виступає фактором помірного ризику.