Асуп В Оперативно-Виробничому Плануванні

В оперативно-виробничому плануванні особливу увагу приділяється автоматизованої системи управління складальним виробництвом.
Основне завдання управління складанням полягає у визначенні оптимальної черговості запуску на складання виробів різних модифікацій в умовах різних виробничих ситуацій, а також у забезпеченні складання цих модифікацій у встановленій черговості деталями, вузлами, які повинні бути подані в певний момент в потрібне місце.
Для вирішення цих завдань автоматизована система управління складальним виробництвом забезпечує:
¦ складання графіків складання виробу і збірки головних вузлів;
¦ безперервний облік ходу виробництва на всіх етапах головною складання;
¦ управління системою підвісних штовхаючих конвеєрів;
¦ контроль за наявністю деталей і вузлів на складах;
¦ своєчасну реєстрацію відхилень від запланованого ходу виробництва;
¦ запит і видачу довідок про поточний стан виробництва;
¦ обробку даних і видачу супровідної документації на виріб.
Автоматизована система управління складальним виробництвом як самостійна система взаємодіє з АСУП. Щодня вона видає в АСУП змінно-добові графіки подачі головних вузлів, інформацію про дефіцит вузлів і деталей, що подаються на головний конвеєр, і про фактичний випуск виробів.
Безперервний облік в процесі складання виробів ведеться по окремим технологічним переходам, таким, як запуск на збірку, вихід зі складальної лінії і т. п. Дані з обліку вводяться з термінальних пристроїв. Оперативний облік ведеться в розрізі зон, на які розділені виробничі підрозділи, в реальному масштабі часу.
Управління системою дозволяє здійснювати синхронізовану подачу головних вузлів у визначені зони складальних ліній відповідно до черговості складання виробів конкретних найменувань. Система автоматично здійснює транспортування, зберігання і сортування всіх головних вузлів. Контроль за наявністю деталей і вузлів на складах і регулювання їх подачі в цех ведуться по дефіциту. Система складає і веде облікові списки стану складів, контролює заділи за мінімального і максимального рівнів.