Автоматизація Бізнесу З Допомогою Програмного Продукту 1С На Підприємстві

Структура програми Управління торгівлею від фірми 1с унікальна. За рахунок чого вдалося реалізувати настільки ефективний і практично досконале управління торгівлею у цьому програмному продукті. 1с Управління торгівлею увібрала в себе досвід тисяч торговельних організацій, які були і є клієнтами фірми 1с.
Розробка і створення великих проектів, свій відділ висококваліфікованих аналітиків економічних процесів – все це дало можливість провести систематизацію специфіки галузі загалом та індивідуальних бізнес процесів кожного окремого клієнта компанії 1с. Компанією розроблені новітні засоби для робіт у сфері економічного та управлінського консалтингу, виконані проекти по стандартизації і комплексної автоматизації, впроваджені нові методи внесення інформаційних даних в широке застосування, установка 1с, обслуговування клієнтів.
В управлінні торговельним підприємством реалізовані наступні функції : управління продажами і закупівлями – дозволяє повністю контролювати бізнес-процеси, пов’язані з продажами і закупівлями, а також на підставі рухів товару планувати закупівлі, продажу, логістику товарів, господарську діяльність. Контроль руху за контрактами необхідний для планування укладення договорів, оцінки їх сбыточности, а також для проведення аналізу виконання.
Планування контрактів складається з декількох проміжних етапів, таких як: контроль прострочених платежів, контроль матеріальних і грошових потоків. Функціонал щодо логістики – можливість аналізувати як рух товару в цілому, так і по його категоріях. Менеджмент щодо фінансової діяльності – контроль за рухом грошових потоків: фінансове планування, бюджетування; вичерпний функціонал по веденню бухгалтерського обліку; облік операцій пов’язаних з торгівлею; взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями, можливості кредитування. Максимально ефективна організація управління магазинів, складів, товарних запасів, а також інших підрозділів за допомогою програми 1с склад, які розташовані в інших містах, областях, державах.
Маркетингові інструменти, необхідні для того, щоб аналізувати ситуацію на ринку, складати план ціноутворення, робити звіти, що дають розуміння про позиціонуванні товару і з’ясування рівня його конкурентоспроможності. Наприклад, з допомогою таких маркетингових інструментів можна зрозуміти, для яких фірм придбати продукт найдоцільніше. Інструменти для ситуаційного аналізу – аналіз рентабельності товарних груп відносно цін конкурентів на даному сегменті, розуміння конкурентоспроможності товару і підприємства в цілому.
Програма 1с підприємство дає можливість вести автоматизований управлінський облік і представляє повний набір функцій по роботі з основними бізнес-процесами, такими як: розрахунок заробітної плати, облік кадрів, складання звітності і т. д. Будь-партнер компанії зможе надати такі послуги, як оновлення програми, а також взяти підприємство на абонентське обслуговування програмних продуктів 1с.
Топ менеджери. На робочому місці менеджерів вищого рангу відстежується достовірна оперативна картина торговельної діяльності підприємства і здійснюється єдиний аналіз на основі інформації, що поступає від співробітників, що дає можливість обґрунтованого стратегічного планування основних напрямків діяльності та можливості створення більш стійкого положення на ринку товарів і послуг. Здійснюються наступні функції: керування й контролювання фінансових і товарних потоків; аналітична фінансова звітність; управління персоналом; проведення зовнішнього та внутрішнього аналізу компанії; планування витрат; планування надходжень; контроль неоплачених зобов’язань.
Всі основні відділи і служби, які беруть участь в обробці значущих для управління економікою торгової організації даних, що працюють в рамках однієї системи, і документи реєструються в базі даних по мірі їх оформлення з взаємними посиланнями (кожний наступний документ ланцюжка посилається на попередній). Основна мета автоматизації служб управління – це правильна побудова сполучних ланок, які об’єднують всю породжувану в організації інформацію.