fbpx

Диспетчерське Спостереження В Умовах Масового Виробництва

В умовах масового виробництва диспетчерське спостереження і контроль здійснюються з допомогою добових і часових графіків роботи над дотриманням встановленого такту і норм заділів на всіх стадіях виробничого процесу.
Крім специфічних, такі об’єкти диспетчерського спостереження і контролю, як наявність необхідних матеріалів, безперебійна робота обладнання, виконання позапланових термінових замовлень, властиві будь-якому типу виробництва.
Диспетчер повинен забезпечувати систематичну перевірку наявності у виробничих цехах необхідних матеріалів і заготовок. При цьому подача всього необхідного на виробничі дільниці і до окремих робочих місць засобами внутрішньоцехового транспорту повинна здійснюватися під наглядом диспетчера і в ряді випадків за його прямим розпорядженням.
Для цього диспетчерський персонал повинен бути наділений достатніми повноваженнями, що дають можливість здійснювати поточне розпорядництво та маневрування наявними на виробництві резерви (страхові запаси матеріалів, заділи заготовок і деталей, резервне обладнання тощо) і застосовувати інші засоби, необхідні для усунення перебоїв і регулювання ходу виробництва.
Для забезпечення безперервності та наступності в оперативному керівництві виробництвом повинні бути організовані чіткий порядок чергування диспетчера, відповідальна здача і приймання змін. В залежності від умов роботи підприємств в практиці організації диспетчерської служби застосовується подвійний режим чергування диспетчерів: цілодобовий і позмінний.
Здаючи чергування, диспетчер звітує про виконання добового (змінного) завдання по випуску готових виробів, а також найважливіших агрегатів, вузлів і деталей, розпоряджень головного диспетчера або начальника виробництва, про ліквідацію відставання або «вузьких місць», що виникли в його чергування. Ці відомості оформляються рапортом (звітом) змінного диспетчера.
Приступаючи до чергування, диспетчер повинен перевірити стан роботи по виконанню графіка виробництва і випуску продукції, перевірити забезпеченість виконання добового плану необхідними матеріалами, ознайомитися з оперативними звітом диспетчера попередньої зміни, звернути особливу увагу на реалізацію заходів з ліквідації відставання від графіка, усунення неполадок в ході виробництва.