Електронна Комерція: Поняття І Визначення

Електронна комерція (e-commerce) – це один із способів здійснення електронного бізнесу. Розглядаючи проблеми електронної комерції, слід звернути увагу на двояке тлумачення самого терміна. Іноді, говорячи про електронну комерцію, мають на увазі виключно комерційну діяльність провайдерів Інтернет-послуг (IPS – Internet Service Providers), але набагато частіше електронної комерції дають більш широке тлумачення як сукупності всіх можливих способів використання Мережі в комерційних цілях.
Провайдер Інтернет-послуг – це комерційна фірма, яка забезпечує доступ в Інтернет, підтримуючи його за певну винагороду, та надає деякі супутні послуги на вимогу клієнтів.
Термін ?електронна комерція? об’єднує в собі безліч різних технологій:
? EDI (протокол електронного обміну даними);
? електронна пошта;
? Інтернет;
? Інтранет (обмін інформацією усередині компанії);
? Екстранет (обмін інформацією з зовнішнім світом).
Найбільш розвиненою інформаційною технологією, на якій може базуватися електронна комерція, вважається протокол електронного обміну даними – EDI (Electronic Data Interchange) – це метод кодування послідовних транзакцій та їх опрацювання в on-line режимі.
Будь-яка комерція, в тому числі і електронна комерція в Інтернеті, підрозділяється на дві великі категорії:
1. business-to-consumer – B2C – ?компанія-споживач?;
2. business-to-business – B2B – ?компанія-компанія?.
Основна модель B2C-торгівлі – це роздрібний Інтернет-магазини. У всьому світі система B2C є розвиненою структурою задоволення споживчого попиту. В останні кілька років електронна комерція типу B2C увійшла в новий етап свого розвитку. Відбувається злиття дрібних компаній, дублюючих один одного за асортиментом пропонованих товарів, або їх поглинання великими конкурентами.
Ринок B2B був створений спеціально для організацій з метою підтримки взаємодії між компаніями та їх постачальниками, виробниками та дистриб’юторами. Цей ринок відкриває набагато більш широкі можливості, ніж сектор B2C-торгівлі.
Коли мова йде про комерційне використання можливостей Інтернет-мережі різними економічними суб’єктами, в структурі електронної комерції, як правило, виділяють декілька ланок:
? реклама та подання товару;
? здійснення операцій купівлі-продажу через канали Мережі;
? післяпродажні послуги клієнтам;
? побудова відносин з клієнтами.
Операції купівлі-продажу за допомогою Мережі є суттю електронної торгівлі.
Реклама в Інтернеті має величезне значення, причому мережева реклама відрізняється від її традиційних видів. Це, насамперед, банерна реклама та розміщення рекламної інформації на найбільш часто відвідуваних серверах. Для вимірювання ефективності реклами в Мережі можна використовувати метод підрахунку кількості відвідувань і послідували потім замовлень продукції.
Процеси післяпродажних послуг клієнтам і побудови відносин з клієнтами припускають можливість отримання клієнтом необхідної інформації, яка може йому знадобитися у зв’язку з придбанням товару як в режимі реального часу, так і по електронній пошті.
джерело: статті на замовлення