Інтернет І Курси Англійської Мови

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет — надзвичайно цінний ресурс для реалізації найрізноманітніших моделей навчання англійської мови як іноземної. По своїй природі Інтернет — один з найкращих джерел поточної інформації, часто подається в інтерактивному форматі і практично не присутньої в традиційному підручнику чи навчальному посібнику. Однак ні для кого не секрет, що реалізуються на різних курсах програми з англійської мови досить різноманітні, так і у студентів, які приходять на курси англійської мови, нерідко різні мовні здібності та рівень володіння іноземною мовою. У зв’язку з цим у викладачів народжуються закономірні запитання з приводу того, де знайти Інтернет-ресурси, що відповідають настільки різноманітним завданням і як, не змінюючи саму програму, впроваджувати Інтернет-технології для підтримки роботи в аудиторії і як підвищити його ефективність?
У всесвітній павутині дуже багато цінних ресурсів і багато з них можуть допомогти розширенню можливостей викладання в рамках існуючої програми. Так, наприклад, ресурс ESL Independent Study Lab (ESL-ISL) містить більше 150 посилань на сайти дуже високої якості. Пропоновані ресурси можуть використовуватися на заняттях або в самостійної роботи студентів в комп’ютерному класі або вдома. Матеріал ресурсу расклассифицирован і організований по основних мовних умінь (читання, письмо, аудіювання, лексика і т. д.) і рівнем мовної компетенції (рівень 100 — beginner/advanced beginner; рівень 200 — intermediate; рівень 300 — upper intermediate; рівень 400 — advanced).
Багато прикладів того, як Веб-ресурси можуть стати творчими і педагогічно осмисленими видами роботи в аудиторії, представлені в електронному доповіді Грега Камінського на конференції Ліги Інновацій (spot.pcc.edu/~gkaminsk/league/resources). Чудовим джерелом планів занять, які засновані на впровадженні Інтернет-технологій, є ресурс «Національні стандарти навчальних технологій для студентів: навчальні програми і технології» (cnets.iste.org). Таких прикладів можна дати дуже багато. Власний досвід пошуку необхідних ресурсів з використанням самих різноманітних пошукових інструментів google, ask, altavista і ін) дозволяє дати деякі поради.
Інтернет і курси англійської мови., Аналізуючи той або інший матеріал в Інтернеті, задайте собі наступні питання:
Які вміння (комп’ютерні та викладацькі) мені необхідні, щоб використовувати цей Веб-ресурс?
Які мовні уміння необхідно мати моїм студентам, щоб ефективно використовувати цей Веб-ресурс?
Які комп’ютерні вміння (вміння працювати з клавіатурою, пошук, оцінка ресурсу, ін.) необхідні моїм студентам, щоб ефективно використовувати цей Веб-ресурс?
Яке комп’ютерне обладнання необхідно моїм студентам, щоб ефективно використовувати цей ресурс? (наприклад, комп’ютерна лабораторія (computer lab), один комп’ютер (single computer), проекційна система (projection system), переносний або стаціонарний комп’ютер (ноутбук or computer desktop), динаміки (speakers), навушники (headphones), голосовий зв’язок (discussion space away from computers)).
Який найбільш ефективний спосіб презентації цього ресурсу в аудиторії? Наприклад: презентація ресурсу вчителем (teacher-fronted presentation); робота студентів на індивідуальних комп’ютерах (students working at individual computers); студенти збираються перед одним комп’ютером з великим монітором (students gathered around one computer with a large monitor); студенти працюють в парах (students working in pairs); студенти працюють у невеликих групах (students working in small groups).
Відвідуючи курси англійської мови обов’язково поцікавтеся, чи є можливість використовувати Інтернет-ресурси на заняттях. Багато курси оснащені за останнім словом техніки, а викладачі та методисти допоможуть Вам знайти необхідні матеріали для додаткових занять. І не забувайте, спілкування – це ключ до успіху!
* Стаття заснована на матеріалі Тузлуковой Вікторії Ігорівни,
док. філол. н., доцент, кафедра англійської мови,
Лінгвістичний інститут,
Ростовський державний педагогічний університет,
Ростов-на-Дону, Росія,
е-пошта: tuzlukov@jeo.ru
www.lingvagroup.ru