Інтернет Комерція, Новини

На сьогоднішній день електронна комерція є найбільш розвиненою і втіленою у життя сферою цифрової економіки. Щоб дослідити економічний та соціальний вплив електронної комерції, в першу чергу, необхідно мати поняття що таке електронна комерція. Різні джерела по різному визначають електронну комерцію. В більш вузькому розумінні електронна комерція (e-coomerce) — це торгівля в Internet. У широкому розумінні — бізнес в глобальних мережах.
Інтернет комерція (E-commerce) — це сфера цифрової економіки, що охоплює безліч торгових і фінансових транзакції, які проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, а також бізнес-процеси, які пов’язані з проведенням цих транзакцій.
До електронної комерції можна зарахувати електронний обмін інформацією (Electronis Data Interchange), електронний рух капіталу (EFS), електронну торгівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг (E-Banking), електронні страхові послуги (E-Insurance).
Електронна комерція вже існує майже тридцять років, починаючи з тих моментів, коли вперше комп’ютерна система Рейтерс стала використовуватись для здійснення операцій на фондових біржах. Однак первісні продажі товарів через інтернет були зареєстровані тільки в 1995 році, у зв’язку з цим глобального характеру електронна комерція набула 6 років тому.
Суб’єктами електронної комерції є:
— домашні господарства;
— фірми;
— країна;
— постачальники мережних послуг: провайдери, електронні платіжні системи (у технічному аспекті), тощо;
Найважливішими перевагами Е-Соомегсе є:
— оперативність придбання інформації, особливо при міжнародних операціях;
— зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат пов’язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів);
— скорочення циклу виробництва та продажу, тому що відпадає потреба повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;
— порядно знижуються затрати пов’язані з обміном інформацією, за рахунок використання дешевих засобів телекомунікації;
— щирість компаній до споживачів.
Успішний розвиток мережі Інтернет та буйний зростання електронної комерції в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим.