Як Оформляють Переказ Тексту

Як і багато документи та наукові роботи, переклад тексту з іноземної або на іноземну мову повинен відповідати цілому ряду вимог у своєму оформленні. Існує ряд загальноприйнятих правил, що стосуються формату тексту, перекладу власних імен, використання друкованих знаків.
Зазвичай переклади повинні бути збережені у форматі .doc (або .docx). У разі виконання тексту, призначеного для перекладу, в форматі .doc, робота може здійснюватися безпосередньо у вихідному документі. Коли вихідний текст представлений у вигляді документа графічного формату JPEG, PDF, GIF, VSD, його переклад повинен виконуватися у форматі .doc. Для цього необхідно створити новий документ. Використання файлів, які були отримані в результаті розпізнавання, не допускається. Як заборонено і копіювання таблиць вихідних документів графічного формату.
При перекладі не допускається зміна типу і розміру шрифту, форматування тексту, стилю заголовка і колонтитулів, представлених в исходнике. Якщо ж планується щось змінити, то це можливо лише після узгодження. Нумерація сторінок у змісті документа завжди відповідає нумерації сторінок в готовому перекладі.
При перекладі власних імен також слід дотримуватися певні норми. Щоб передати імена та прізвища людей, необхідно вдатися до транслітерації. При цьому в дужках слід вказати їх оригінальне написання. Наприклад, Чарльз Діккенс (Charles Dickens). Дане правило не поширюється на перекази художніх текстів. Якщо мова йде про географічних назвах, то їх переклад виробляють у відповідності зі словниковими статтями. Наприклад, «Зустрічі пройдуть в Лондоні, Копенгагені».
Не вимагають перекладу поштові адреси, за винятком тих випадків, коли вони є фрагментом художнього твору. Якщо говорити про переведення комерційних і юридичних назв торгових марок, назв підприємств, то слід врахувати, що з російської на іноземну мову вони виробляються методом транслітерації, а в дужках пишеться кирилицею оригінальне найменування. Наприклад, The General Officer of «Prostory», LLC (ТОВ « Простори»). Якщо ж мова йде про закордонної компанії, то її назва включається в текст перекладу на російську в оригінальному вигляді: концерн General Motors планує збільшити обсяг продажів.
Якщо виникає необхідність перекладу невідомих абревіатур, потрібно повністю розшифрувати початкове скорочення і відобразити це в дужках мовою оригіналу і вихідної абревіатури. Наприклад, Всесвітня Організація охорони Здоров’я (World Health Organization, WHO). При подальшому згадуванні в тексті використовується абревіатура складається з перших літер перекладу розшифровки. В нашому випадку це буде ВООЗ.
Простіше йде справа з артикулами, найменуваннями деталей або моделей (які досить часто зустрічаються при технічному перекладі). Вони не переводяться і вносяться в текст без змін. Наприклад, VIN JMBSRN11WNZ000383. Технічний переклад сьогодні це великий пласт документації, пов’язаної з інформаційними технологіями. Найчастіше в бюро перекладів звертаються компанії та приватні особи за переказом програмного забезпечення або керівництв по його застосуванню.
Тут потрібно дотримуватися таких правил: позначення на комп’ютерній клавіатурі і команди програм зазначаються у вихідному варіанті. Якщо потрібен переклад, то він розміщується в дужках. Найпростіший приклад: «Щоб видалити символ, натисніть Delete (Видалити)».
Документ перекладу повинен бути збережений під початковим ім’ям файлу. Всі вихідні документи перекладаються у вигляді окремого однойменного файлу. Це правило не поширюється на скан-копії сторінок вихідного тексту, які були отримані в окремих графічних файлах під порядковими номерами. Тут текст перекладу потрібно зберегти в одному документі, дотримуючись нумерацію сторінок. При наборі документа перекладу абзац потрібно виділяти клавішею Tab і не допускати переносів.