Керівники Одеських Підприємств Створили Комісію З Боротьби З Рейдерством

Створена комісія по боротьбі з рейдерством при Одеській міській організації роботодавців, основною метою якої є захист підприємств Одеського регіону від рейдерських захоплень.
РІШЕННЯ
Правління Одеської міської організації роботодавців
Про створення комісії Одеської міської організації роботодавців по боротьбі з рейдерством від 11 квітня 2008 р.
В останні роки захоплення, нальоти на промислові підприємства і організації стали, на жаль, повсякденним явищем у житті нашого регіону.
Рейдерные команди, які здійснюють або самі або за чиїм або завданням атаки на державні підприємства або акціонерні товариства з метою заволодіння їх майном, використовуючи при цьому фальсифікацію документів, підробки підписів і т. д. для «арешту» активів підприємств, доведення їх до банкрутства, а потім їх скуповування підставними «фірмами», з наступним перепродажем або ліквідацією як конкурента на ринку виробництва або послуг.
Немає сьогодні Джутової фабрики, її продукції і 900 робочих місць, не знають, що робити з кинутим і розореним заводом «Центроліт», не працює машинобудівне об’єднання «Оріон», за підтримки заступника міністра охорони здоров’я України Снисаря B. C. команди рейдерів атакували ОПХФО «Біостимулятор», близько 100 тисяч акціонерів ВАТ «Стальканат» і ЗАТ ім. Дзержинського, ВАТ «Одеський автосборочньй завод», ВАТ «Одессільмаш» позбулися своєї власності, розорене Чорноморське морське пароплавство (380 судів продані незаконно). Зазнали нападу рейдерів ВАТ ХК «Краян», ВАТ «НИИССЛ», ВАТ СКТБ «Продмаш» та інші. Захоплені підприємства перепродаються щоб створити так званого «добросовісного покупця і замести сліди шахрайства, або відразу здати устаткування в металобрухт («Поліграфмаш», «Оріон»), або розпродати запаси готової продукції або матеріали за низькими цінами. На захоплених територіях будуються складські та офісні приміщення, торговельні центри для реалізації другосортних імпортних товарів. При цьому ліквідуються реальні робочі місця.
Рейдери цілеспрямовано розхитують один з наріжних каменів Української державності — інститут власності, своїми діями підривають інвестиційну привабливість держави, зменшують українську присутність власниками на міжнародному ринку товарів і послуг. В результаті дій рейдерів держава зазнає колосальний іміджевий, моральний і матеріальний збиток.
Переділ власності, який найчастіше здійснюється з використанням силового захоплення, стає можливим через недосконалість чинного законодавства України, підтримки рейдерів деякими корумпованими чиновниками державних і судових органів. Часто самі керівники підприємств, що постраждали не застосовують попереджувальних і ефективних заходів щодо захисту власності акціонерів, не належним чином знають свої права і не вміють правильно і рішуче вести себе в подібних випадках.
Одеська міська організації роботодавців засуджує дії рейдерських угруповань в Україні так і в нашому регіоні.
Безпорадність та байдужість органів влади, потурання, а нерідко і пособництво окремих працівників судових та правоохоронних органів вимагає від громадських організацій підприємців , зокрема, від Одеської міської організації роботодавців, активної участі в боротьбі з таким негативним явищем як рейдерство, попередження можливих спроб його прояву щодо підприємств, захоплення їхньої власності.
Керуючись Законом України « Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-111, Статутом Одеської міської організації роботодавців та з метою надання допомоги роботодавцям і трудовим колективам у відстоюванні своїх законних прав на власність, право на працю,
ВИРІШИЛИ:
1 .Створити комісію Одеської міської організації роботодавців по боротьбі з рейдерством в складі 11 осіб згідно з додатком (Додаток 1 — додається).
2.Затвердити « Положення про комісію Одеської міської організації роботодавців по боротьбі з рейдерством», що додається (Додаток-2).
3. Доручити виконавчій дирекції ОГОР провести перше організаційне засідання новоствореної комісії
квітні 2008 року.
4. Виконавчої дирекції ОГОР направити дане рішення Одеським обласної і міської рад, Одеської
облдержадміністрації та опублікувати в обласній і міській газетах.
Голова правління ОГОР
Ю. О. Шендеровський
ПОЛОЖЕННЯ
Про комісію Одеської міської організації роботодавців по боротьбі з рейдерством.
1. Комісія Одеської міської організації роботодавців по боротьбі з рейдерством (далі — Комісія) є дорадчим органом, що постійно діє за правління Одеської міської організації роботодавців.
Комісія утворюється з метою надання допомоги керівникам підприємств і трудовим колективам у відстоюванні своїх законних прав на власність, забезпечення взаємодії роботодавців з органами державної влади у сфері протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює корпоративні правовідносини.
2. Комісія здійснює свою діяльність згідно з принципами рівноправності її членів та відкритості в роботі.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Законом України « Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-111, Статутом Одеської міської організації роботодавців та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
— збір та моніторинг інформації про факти і методи поглинання та захоплення підприємств, оперативне інформування про це місцевих і центральних органів державної влади, зокрема правоохоронних органів і органів державної виконавчої служби, з питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
— напрацювання комплексу заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, а також удосконалення механізму регулювання в сфері реалізації корпоративних прав учасників господарських товариств та інвесторів;
— проведення оперативного обміну між органами державної влади та громадськими організаціями відповідною інформацією.
5. Комісія у відповідності з покладеними на неї обов’язками:
— організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про факти протиправного поглинання та захоплення підприємств, за виявленими ознаками вчинення злочину або іншого правопорушення інформує правління Одеської міської організації роботодавців, місцеві органи влади та правоохоронні органи;
— заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, установ і організацій, представників органів державної влади з питань, що належать до її компетенції;
— співпрацює з органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до її компетенції;
— інформує громадськість про факти протиправного поглинання та захоплення підприємств через газети, радіо і телебачення.
6. Комісія має право:
— отримувати від підприємств, акціонерних товариств, організацій і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на неї обов’язків;
— вносити на розгляд засідань правління Одеської міської організації роботодавців пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
7. Комісія створюється правлінням Одеської міської організацій роботодавців у складі: голови Комісії, співголів заступника голови Комісії, секретаря та 5 членів Комісії.
До складу Комісії входять керівники підприємств, організацій, установ — члени ОГОР або їх заступники.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її складу.
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує співголова Комісії.
У разі відсутності голови і співголови Комісії їх обов’язки виконує заступник голови Комісії.
8. Голова Комісії: організовує роботу Комісії; скликає засідання Комісії; веде засідання Комісії; підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.
9. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на квартал. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.
10. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина членів Комісії. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.
11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова Комісії, та надсилається правління Одеської міської організації роботодавців, членам Комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання.
12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії, які присутні на засіданні. Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до рішення Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії або председательсвующего на її засіданні.
13. Члени Комісії можуть делегувати свої повноваження один одного.
14. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.
15. Комісія має бланк із своїм найменуванням.
Для участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники підприємств, установ та організацій, громадських організацій.
Голова правління ОГОР
Ю. О. Шендеровський
Джерело: Юридична компанія «Бізнес Гарант» Одеса
Сайт: www.law-ua.com