Кредити Малому Бізнесу Від Кредитного Брокера

Незважаючи на фінансову кризу за останні роки в нашій країні значно зріс попит на кредити малому бізнесу. Все більше підприємців при виникненні потреби в додатковому фінансуванні бізнесу замість того, щоб брати в борг у родичів або друзів, звертають свою увагу на банківські програми кредитування малого бізнесу.
Велика кількість кредитних програм, у свою чергу, не гарантує бізнесменові легкого отримання фінансування. Зупинимося детальніше на стандартних вимогах банків, що кредитують малий бізнес.
В основному сума видаваного кредиту малому бізнесу рідко перевищує 30 мільйонів рублів. Термін такого кредиту становить від одного року до п’яти років, причому кредит на 5 років вважається довгостроковим – для того, щоб отримати фінансування на такий термін банк скоріше всього запросить у позичальника ліквідну заставу, а також вимагатиме показати «білу» бухгалтерську звітність з гарними фінансовими показниками.
Банки охоче надають кредити на розвиток бізнесу, якщо такі кредити забезпечені таким ліквідною заставою як нерухоме майно. Крім того, кредит може бути наданий під заставу автомобілів, виробничих ліній, а також оборотних коштів. Слід зазначити і такий важливий коефіцієнт, який використовується банком при розрахунку максимальної суми кредиту, як співвідношення суми кредиту до суми майна, що заставляється. Чим більше такий коефіцієнт, тим більше може отримати позичальник. Наприклад, коефіцієнт кредит/застава, що дорівнює 70%, означає, що підприємець може розраховувати максимум на 70% кредитних коштів від оціночної вартості застави. Причому, зазначений коефіцієнт вище для такої застави як нерухоме майно, а такий же коефіцієнт при наданні у заставу, наприклад, оборотних коштів, складе всього 40-50, а в деяких випадках навіть 30%; тобто незважаючи на відмінні фінансові показники, позичальник надає в заставу оборотні кошти, отримає в кредит лише 30% від оціночної вартості майна, що заставляється.
Первинними документами, на основі яких банк приймає рішення про кредитування, є фінансова звітність організації-позичальника. На жаль, більшість російських підприємців не сплачують встановлені податки повністю, часто подаючи в податкову нульову бухгалтерську звітність, причому таких позичальників у банків більшість. Тому більшість кредитних організацій в Росії здійснюють видачу кредитів малому бізнесу на підставі даних так званої управлінської звітності – сукупності спеціальних форм, розроблених банком, в яких позичальник вказує реальний стан справ у своїй організації, посвідчуючи такі дані печаткою компанії та підписом генерального директора.
Крім фінансової та бухгалтерської звітності організація також надає в банк установчі документи (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію та про постановку на податковий облік, коди статистики та ін), а також виписки з рахунків підприємства, що підтверджують рух грошових коштів. Для організацій, провідних оптово-роздрібну торгівлю, банк може зажадати касову книгу.
Крім згаданих документів, щоб отримати кредит малому бізнесу, підприємство-позичальник має надати банку комплект документів, що підтверджують права позичальника на заставу: це може бути свідоцтво про власності на офісне або складське приміщення, птс на транспортний засіб, рахунки-фактури, які підтверджують придбання компанією оборотних коштів та ін