Мхат Контролює Використання Бюджетних Коштів За Допомогою «1С:підприємства 8» І Компанії Біт

Система на базі програм «1С:Бухгалтерія державної установи 8», «1С:Зарплата і кадри бюджетної установи 8» і спеціалізованого рішення «БІТ:Розрахунок стипендій» забезпечила вирішення завдань бухгалтерії, складу, розрахункового та кадрового відділів.
Реалізований облік за новим планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами законодавства. Спростився облік доходів і видатків внз за джерелами фінансування, контроль неперевищення лімітів бюджетних зобов’язань.
В 2 рази прискорений розрахунок заробітної плати і стипендій, практично виключені помилки в розрахунках, складському обліку.
Школа-студія МХАТ відкрилася при Московському Художньому театрі в 1943 році. В даний час у закладі працюють три факультети: акторський, продюсерський факультет театральної сценографії і технології. За більш ніж 60 років роботи Школи-студії МХАТ її випускниками стали багато визнані майстри російського театру і кіно.
У 2011 році керівництвом вузу було прийнято рішення про створення системи обліку і управління. Потрібно автоматизувати:
• облік більше 24-х тисяч основних засобів і матеріальних запасів;
• облік розрахунків з постачальниками, студентами, благодійниками;
• операції по банку і касі;
• облік доходів від платного навчання;
• контроль неперевищення лімітів бюджетних зобов’язань;
• кадровий облік співробітників;
• розрахунок заробітної плати з урахуванням великої кількості графіків роботи і різних стимулюючих виплат працівникам;
• облік погодинної оплати праці викладачів;
• розрахунок стипендій учням;
• формування регламентованої звітності, вивантаження даних у Федеральне казначейство.
Ці задачі були вирішені за допомогою програм «1С:Бухгалтерія державної установи 8», «1С:Зарплата і кадри бюджетної установи 8» і спеціалізованого рішення «БІТ:Розрахунок стипендій», розроблених на платформі «1С:Підприємство 8».
За підсумками проекту отримані наступні результати.
Забезпечений автоматизований облік в повній відповідності з законодавством 2011 року (накази Мінфіну Росії № 157н , № 162н, № 174н, № 183н). Фахівці БІТ виконали перенесення в «1С:Бухгалтерію державної установи 8» накопиченої раніше інформації щодо основних засобів, матеріальних запасів та інших об’єктів обліку, провели навчання користувачів. В цілому перехід на нову програму зайняв всього тиждень.
Спростився контроль доходів і видатків внз за джерелами фінансування (бюджетні кошти, кошти благодійників, плата студентів за навчання, продаж квитків на вистави). У відповідності з Федеральним законом № 94-ФЗ від 21.07.2005 та Наказом Мінекономрозвитку РФ № 273 від 07.06.2011 державна установа квартал може самостійно здійснити оплату товарів або послуг на суму до 100 тисяч рублів за однією групі товарів або послуг. При перевищенні цієї суми установа повинна організувати для постачальників конкурс або запит котирувань. Система дозволила автоматично контролювати залишки коштів по різних групах товарів і послуг.
Також реалізований облік позабюджетних коштів, що надходять за договорами на платне навчання і від благодійників.
В результаті контролюється використання як бюджетних, так і позабюджетних коштів, неперевищення лімітів бюджетних зобов’язань і планових (кошторисних) призначень. Забезпечено оперативне формування регламентованої звітності.
Реалізований облік витрат по кожному спектаклю. Загальна сума витрат на постановку складається з вартості реквізиту, реклами, суми заробітної плати задіяних співробітників і т. д. Така деталізація в системі дозволила оптимізувати витрати на вистави.
Автоматизація роботи складу виключила помилки складського обліку.
На складі Школи-студії МХАТ зберігається більше 24-х тисяч основних засобів та матеріальних запасів, велика частина яких є реквізитом для театральних постановок. Для успіху вистави важлива кожна деталь (як відомо, «якщо в першому акті на сцені висить рушниця, в останньому вона повинна вистрілити»), тому надзвичайно важливо забезпечити безпомилкову і оперативну роботу складу.
Завдяки автоматизації роботи складу та організації обліку реквізиту по кожному вистави ймовірність помилок зведена до мінімуму, виключена можливість втрат на складі.
В 2 рази прискорений розрахунок заробітної плати та стипендій за допомогою засобів масового розрахунку і нарахування заробітної плати, контролю вводу. Враховуються різні графіки роботи, застосовувані у вузі (змінні, ковзні, робота у свята і т. д.), а також стимулюючі виплати та підвищувальні коефіцієнти, джерела фінансування.
Автоматизація обліку погодинної оплати праці викладачів дозволила контролювати кількість запланованих і відпрацьованих годин, дотримання планів.
Дані про відпрацьовані години автоматично враховуються при розрахунку зарплати, що забезпечило своєчасну виплату заробітної плати викладачам та впевненість у коректності результатів розрахунку.
Підвищилася ефективність роботи співробітників кадрового та розрахункового відділів. Оскільки тепер вони працюють в єдиній системі, немає необхідності повторного введення даних кадрових документів. У кілька разів скорочено час на операції з кадрового обліку, необхідну інформацію про співробітників можна отримати в лічені хвилини, з’явилася можливість зберігати історію кадрових переміщень.
Галина Василівна Ларичкина, проректор з економіки та фінансів Школи-студії МХАТ: «Автоматизована система допомагає нам оперативно отримувати інформацію про витрати і доходи вузу, ефективно контролювати використання бюджетних коштів, автоматично формувати різні види звітів — управлінські, регламентовані, статистичні. Спростилася робота складу, забезпечений безпомилковий і своєчасний розрахунок зарплати і стипендій. Фахівці компанії «1С:Бухоблік і Торгівля» (БІТ) всього за тиждень виконали перехід на новий план рахунків бухгалтерського обліку. Дякуємо БІТ за якісну роботу, продовжуємо співпрацювати в рамках створення єдиної системи управління для роботи основних підрозділів вузу».