Необхідність Впровадження Мс Ісо 22000:2005

Особливості МС ІСО 22000:2005. Основною перевагою МС ІСО 22000:2005 є те, що він може бути застосований до широкого кола організацій. Від виробників кормів, первинних виробників, виробників готової харчової продукції до транспортних і складських організацій і підрядників; магазинів роздрібної торгівлі та підприємств, що здійснюють послуги громадського харчування спільно з виробниками устаткування, пакувальних матеріалів, миючих засобів, добавок і інгредієнтів.
Продовольчі товари досягають своїх споживачів за ланцюгами постачання, які з’єднують безліч організацій і одна слабка ланка в такому ланцюжку здатне призвести до псування продукції, зробивши її небезпечною для здоров’я. З метою виключення слабких ланок у технологічному ланцюжку виробництва харчових продуктів було розроблено і успішно застосовується у всьому світі на підприємствах харчової промисловості МС ІСО 22000:2005.
МС ІСО 22000:2005 був розроблений так, що в ньому гармонійно поєднуються як НАССР (Аналіз ринків і критичні контрольні точки), так і МС ІСО 9001 (Система менеджменту якості. Вимоги). Система НАССР (в російській транскрипції – ХАССП, була розроблена в США спочатку для аерокосмічного агентства NASA) і являє собою модель управління ризиками на харчових підприємствах, що отримала поширення у багатьох країнах Європи і світу. МС ІСО 9001 є основоположним стандартом з побудови в будь-якій організації ефективного менеджменту управління.
МС ІСО 22000:2005 є стандартом, що розширює можливості застосування МС ІСО 9001непосредственно для підприємств харчової спрямованості. Крім того, на відповідність вимогам МС ІСО 22000:2005 сертифікуватися, що дозволить підприємствам харчової промисловості гарантувати і наочно демонструвати безпеку своєї продукції. Система менеджменту за МС ISO 22000:2005 може бути розроблена як самостійно, так і на основі ISO 9001 у зв’язку з їх повною сумісністю.
Переваги МС ІСО 22000:2005. При впровадженні МС ІСО 22000:2005 підприємство отримує ряд внутрішніх і зовнішніх переваг.
Внутрішні переваги:
— системний підхід, що охоплює параметри безпечності харчових продуктів на всіх етапах технологічного процесу;
— використання превентивних заходів, а не запізнілих дій по виправленню шлюбу та відкликання продукції;
— контролювання параметрів, що впливають на безпеку продукції;
— однозначне визначення відповідальності за забезпечення безпеки харчових продуктів;
— зниження частки браку в загальному обсязі виробництва;
— додаткові можливості для інтеграції з МС ІСО 9001 та НАССР;
— обмеження допустимого втручання з боку державних контролюючих органів.
Зовнішні переваги:
— підвищення довіри споживачів до продукції;
— вихід на нові ринки збуту;
— додаткові переваги при участі в різних тендерах, конкурсах;
— підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції;
— підвищення інвестиційної привабливості;
— зниження кількості рекламацій за рахунок забезпечення безпеки і стабільної якості продукції;
— створення репутації виробника безпечних та якісних харчових продуктів.
Практичний досвід застосування МС ІСО 22000:2005.
В даний час, за даними незалежних ЗМІ, російські виробники харчових продуктів займають всього 30-40% обсягу свого продовольчого ринку, тому що не можуть на рівних конкурувати з уже працюючими у нас західними компаніями. У нашій країні є приклади практичного впровадження даного стандарту та НАССР – це фірма «Аквадон», що займається виробництвом та розливом мінеральної води такого відомого бренду як «Ксенія»; ЗАТ Агрофірма «Мисхако», що виробляє вино високої якості (від вирощування винограду до постачання готової продукції споживачу); група компаній «Провімі» виробляє понад 160 найменувань продукції – білково-вітамінно-мінеральні добавки, комбікорми, премікси, спеціальні корми для сільськогосподарських і домашніх тварин; підприємство «Новосибірський харчовий комбінат», випускає приправи і прянощі під торговою маркою «Трапеза»; найбільший агрохолдинг північно-заходу країни «Фаетон-Агро» сертифікував своє підприємство ВАТ «Остроговицы» на виробництво сировини-молока. Ще можна наводити безліч прикладів, але, на превеликий жаль, в нашій країні відповідно до вимог МС ІСО 22000:2005 сертифікуються як правило, великі виробники молочної, пивний, рибної, м’ясопереробної та комбікормової промисловості.
Основними проблемами при впровадженні системи менеджменту на відповідність вимогам МС ІСО 22000:2005 є залученість працівників протягом усього терміну підготовки до сертифікації (від 6 до 12 місяців); зустрічається ослаблення інтересу керівників організації; застосування при побудові системи менеджменту процесних і системних підходів до управління безпекою харчових продуктів; точне визначення контрольних точок і забезпечення необхідного своєчасного рівня контролю в них.
У сьогоднішній ситуації у світі, коли фінансові ринки не є стабільними, впровадження МС ІСО 22000:2005 дозволить підприємствам, що упровадив дану систему менеджменту безпеки харчових продуктів міцно зайняти певні сегменти ринку й успішно розширювати їх межі.