Новий Паспорт Угоди

Паспорт угоди (імпортного або експортного) застосовується для цілей здійснення валютного контролю та містить відомості, необхідні для забезпечення обліку та звітності за валютними операціями між резидентами і нерезидентами.
Паспорт угоди (далі – ПС) оформлюється резидентом за кожним контрактом при здійсненні валютних операцій, пов’язаних з розрахунками по контракту (кредитному договору).
ПС підлягає оформленню:
тільки через свої рахунки, відкриті в уповноваженому банку, які оформили ПС;
в уповноваженому банку, примявшем на обслуговування контракт (кредитний договір) та ПС за нього, раніше оформлений в іншому уповноваженому банку;
через рахунок резидента, відкритий у банку-нерезиденті, за винятком випадків встановлених законодавством.
Для оформлення ПС резидент надає у відповідний банк:
один примірник ПС за формою заповненого в порядку, наведеному в додатку 4 до Інструкції Банку Росії від 4 червня 2012 р. N 138-І «Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації, пов’язаних з проведенням валютних операцій, порядку оформлення паспортів угод, а також порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій і контролю за їх проведенням» (далі – Інструкція);
контракт (кредитний договір), виконання зобов’язань за яким вимагає оформлення ПС, або виписку з такого контракту (кредитного договору), що містить необхідну для оформлення ПС інформацію;
інші документи та інформацію з урахуванням вимог Інструкції, в тому числі документи та інформацію, які містять відомості (включаючи відомості, визначені (розраховані) резидентом самостійно), зазначені резидентом в заповненій формі ПС, у тому числі відомості про суму заборгованості по основному боргу за кредитним договором (за її наявності на дату, що передує даті оформлення ПС).
Банк, в який звернувся резидент для оформлення ПС (далі – банк ПС), перевіряє відповідність інформації, зазначеної резидентом ПС, відомостям, що містяться в обґрунтовують документах, поданих резидентом до банку ПС.
Представлений резидентом ПС перевіряється відповідальною особою банку ПС у строк, що не перевищує трьох робочих днів, з дати подання в банк ПС.
ПС вважається оформленим після присвоєння йому банком ПС номера та проставлення дати оформлення та підпису відповідальної особи.
Оформлений ПС не пізніше двох робочих днів після дати його оформлення надсилається банком ПС резиденту.
Уповноважений банк відмовляє резиденту у прийнятті на обслуговування контракту (кредитного договору) та оформленні за нього ПС з таких підстав:
із-за невідповідності даних, зазначених у заповненій формі ПС, відомостей та інформації, які містяться у договорі (кредитному договорі) і (або) інших документах та інформації, які подані резидентом, у тому числі з-за відсутності у них підстав для оформлення ПС;
якщо форма ПС заповнена з порушенням вимог, встановлених Інструкцією;
з-за неподання резидентом уповноважений банк документів та інформації, які необхідні для оформлення ПС, у тому числі подання неповного комплекту документів та неповної інформації.
ПС видається при митному декларуванні товарів (підп. 13 2 ч. п. 1 ст. 183 ТК МС).
Ви можете скачати: форму паспорта угоди та порядок її заповнення на сайті