Оперативно-Виробниче Планування В Одиничному Виробництві

Календарне розподіл в одиничному і дрібносерійному виробництві включає:
¦ розподіл виробів згідно з термінами, передбаченими договорами;
¦ підбір виробів, які мають конструктивно-технологічну спільність, для паралельного виготовлення з таким розрахунком, щоб можна було організувати партионную обробку загальних деталей. Випуск таких виробів закріплюється за певним місяцем у межах строків договору;
¦ аналіз завантаження устаткування для виготовлення виробів, що мають конструктивно-технологічну спільність, і підбір виробів для паралельного випуску, доповнюють їх, з таким розрахунком, щоб найбільш повно завантажити промислове обладнання та площі;
¦ максимальну концентрацію випуску певного виду виробів протягом обмеженого інтервалу часу, що скорочує номенклатуру одночасно виготовлених виробів;
¦ перевірку розрахунків завантаження устаткування і площ при різних комбінаціях поєднань виробів на випуск по окремих місяцях і коригування наміченого розподілу;
¦ перевірку отриманого календарного розподілу з точки зору рівномірності випуску;
¦ коригування розрахунків і отримання найбільш ефективного варіанта календарного плану.
Для одиничного виробництва характерне застосування двох систем оперативно-виробничого планування — позамовної і комплектно-вузловий. Планування виробництва уніфікованих і нормалізованих деталей здійснюється за так званою системою планування «на склад». Доцільність застосування тієї чи іншої системи планування (позамовній і комплектно-вузловий) визначається тривалістю виробничого циклу складання виробу або замовлення. За порівняно нетривалий циклі збірки, не перевищує приблизно один місяць, застосовується позамовний система планування, сутність якої полягає в тому, що всі необхідні деталі для вузлової і монтажної складання виробу подаються завчасно і комплектуються перед початком збиральних робіт. Узгодження окремих ланок виробничого процесу виготовлення деталей при даній системі планування здійснюється шляхом організації своєчасної підготовки і запуску виробів в обробку на основі циклового графіка виконання замовлення стосовно заданого терміну випуску. Планово-обліковою одиницею роботи складальних цехів є замовлення на виготовлення одного або декількох виробів для обробних і заготівельних цехів комплект деталей або заготовок на замовлення. Оперативні виробничі завдання цехам встановлюються на основі зведеного об’ємно-календарного річного графіка і річної програми випуску виробів, розподіленої за плановими періодами. Основним періодом, на який розробляється завдання, є двомісячний період. Це сприяє безперервності виробничого планування. Номенклатура замовлень і обсяг роботи щодо другого місяця піддаються необхідним уточненням перед його початком і в такому вигляді входять до складу чергового двомісячного завдання. Склад замовлень, що включаються в оперативну виробничу програму, визначається:
¦ обумовленими термінами виконання замовлень за договорами;
¦ установленим порядком проходження замовлень по цехах;
¦ запланованими опережениями по циклових графіків;
¦ ступенем фактичної підготовленості замовлення до запуску в плановому місяці у виробництво в даному цеху, зокрема станом заділів за замовленням, переходить від попереднього місяця. Таким чином, в оперативному завданні міститься повний перелік замовлень, які підлягають завершення у поточному місяці (план випуску), і перелік замовлень, що підлягають запуску у виробництво (план запуску). Крім переліку замовлень, цехової номенклатурно-календарного плану містить дані про трудомісткість робіт по кожному замовленню, запланованому на місяць.