Перші Дослідження Мінерально-Ресурсної Бази Кавказьких Мінеральних Вод

Ще на зорі розвитку курортів головний лікар Вод Андрій Цеэ писав: «Навряд чи є на земній кулі місце, де на такому невеликому просторі виникали б настільки різноманітні цілющі води». З тих пір природні багатства значно примножені і ще більшою мірою вражають своїм різноманіттям і унікальністю.
Сивий Кавказ неохоче відкривав людям свої багатства. До 1860 року майже всі знайдені першовідкривачами джерела були природними ключами, які самостійно пробивали собі шлях по розломів і тріщин глибинних порід і виходили на поверхню далеко від родовищ. Більшість джерел були досить примхливі. Дебіт їх було нестійким, іноді джерела і зовсім вичерпувалися, а потім з’являлися в іншім місці. В ту пору ванні будівлі будували в безпосередній близькості від джерела. Нерідко, пробиваючи собі шлях до нового виходу, мінералізовані потоки розбавлялися прісними і забруднювалися стічними водами.
Цікаво простежити, як утворюються мінеральні води. Століттями з надр йдуть потоки мінеральної води, що сформувалися в підземних аптеках. Щодня, протягом багатьох років, ми отримуємо 10-12 мільйонів літрів цілющих вод. Сьогодні відомо, що головною ланкою у формуванні мінеральних вод є атмосферні опади. Йде дощ, тане сніг, осідають тумани,
впала на земну поверхню волога проникає через товщу пухких порід на великі глибини. По дорозі води розчиняють різні хімічні елементи ґрунту і насичуються ними. Сольовий склад мінеральної води такий, як землі, через яку вони проходять. Зустрічним потоком з глибини йдуть вуглекислота, сероводорот та інші гази, що утворилися в результаті глибинних термічних, мікробіологічних і біохімічних процесів. Остаточне формування мінеральних вод проходить на значній глибині, при високій температурі і великому тиску. Сформувалася в глибині мінеральна вода повільно рухається в підземних стоках і по тріщинах і розломах виходить на поверхню.
Райони формування мінеральних вод знаходяться на значних відстанях від курортів, іноді в 20-30 км, і цей шлях води проходять по підземним стоками. Іноді шлях від родовища до місць розвантаження займає багато місяців. Є підстава вважати, що між окремими родовищами вод існує певний зв’язок, і порушення одного джерела чинить вплив, іноді вельми істотне на життя інших.
Нова ера пошуків почалася після того, як Ф. П. Баталін в шістдесятих роках минулого століття, детально обстеживши джерела, в числі інших рекомендацій запропонував «шукати і витягувати на поверхню лікувальні води буровими свердловинами».
Знадобилися великі та багаторічні дослідження і практичні зусилля для того, щоб витягувати з надр їх багатства — лікувальні води. У пошукових роботах брали діяльну участь відомі вчені Р. В. Абих, гірські інженери Ф. Кошкул і А. В. Незлобинский, запрошені французькі гідрогеологи Ж. Франсуа і Л. Дрю, і в більш пізній період великий внесок внесли А. П. Герасимов, Я. В. Лангваген, А. Н. Огильві і Н. Н. Славянов. Ними була складена широка програма комплексного вивчення району, але здійснити її вдалося тільки в радянський період.
Коли в 1920 році був організований Бальнеологічний інститут, його директором протягом 17 років був відомий гідрогеолог А. Н. Огильві. Він очолював гідрогеологічний відділ інституту і керував вишукувальними роботами на Кавказьких Мінеральних Водах. Дуже важливо згадати, що з 1927 по 1948 рік Бальнеологічний інститут не тільки керував пошуками, але і вів всі основні бурові та каптажні роботи.
Головним підсумком наукової діяльності довоєнного періоду в результаті комплексних досліджень були матеріали, обґрунто-
вавшие необхідність глибокого буріння і досвід організації режимних спостережень на всіх свердловинах і джерелах.
У 30-ті роки відкриті Академічні джерела радонових вод.
До участі в комплексному вивченні природних умов та розрахунку повної оцінки гідромінеральних багатств Бальнеологічний інститут привернув геологічний і радієвий інститути Академії наук СРСР і Московський геологорозвідувальний інститут. Науково-методичне керівництво експедицією здійснювала Академія наук СРСР.
В результаті Кавказькі Мінеральні Води отримали різностороннє і глибоке наукове обґрунтування, яке дозволило впевнено планувати подальший розвиток і використання гідромінеральних ресурсів. З’явилася можливість шукати мінеральну воду на широких площах, а не тільки у місця природного виходу джерел. Вперше в Союзі були проведені такі глибокі дослідження на мінеральні води. На основі результатів була організована розвідка на інших курортах країни.
Поряд з глибокими теоретичними висновками, розвідувальне буріння в цей період дало цінні результати. В Кисловодську в 1928 році з глибин 65 метрів був виведений доломітний, а в 1934 році з глибин 136 метрів — сульфатний нарзан. У П’ятигорську проведена ґрунтовна розвідка радонових вод і значно збільшено їх дебіт, збільшено також ресурси води типу холодний нарзан. У Желєзноводську, бурової N2 54, виведений новий тип лікувальної води, а в Єсентуках в 1932 році — углекислосероводородные води.
Ці знахідки значно розширили лікувальні можливості курортів, Проте залишалися невирішеними багато теоретичної-
ські та практичні питання, пов’язані з гідромінеральними
ресурсами.