Принципи Формування Центрів Професійно-Трудової Реабілітації Інвалідів Та Інших Маломобільних Груп Населення

АНОТАЦІЯ
Прокопенко О. В. Принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд. – Київський національний інститут будівництва і архітектури, Київ, 2006.
Дисертація присвячена проблемам формування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення на основі комплексного підходу до їх проектування.
У дисертації проаналізовано історію виникнення та досвід проектування, будівництва та експлуатації закладів професійно-трудової реабілітації інвалідів. Вивчені та викладено результати опитувань, натурних спостережень та аналізу наукових досліджень і проектних рішень. Дано рекомендації з формування нового типу суспільного установи – центру соціального, реабілітаційного та навчально-трудового призначення з організацією безбар’єрного середовища для інвалідів та інших маломобільних груп населення.
Визначено головні соціальні фактори, які впливають на проектування центрів, до яких відносяться: самореалізація, самообслуговування, адаптація, можливість вільного пересування, зниження нервової і фізичної навантаження, організації дозвілля, стороння допомога, повсякденний догляд, медичне обслуговування інвалідів.
На підставі проведених досліджень в дисертації, за видами послуг установи обслуговування центри можна розділити на наступні групи: реабілітаційні, навчально-виробничі, спортивно-оздоровчі.
Аналіз практики проектування, будівництва та експлуатації дозволив класифікувати центри:
— надомного обслуговування з відділенням соціальної, медичної та трудової реабілітації денного і стаціонарного перебування, на 30-50 місць, з обов’язковим відділенням соціальної допомоги на дому;
— для тимчасового перебування на 51-75 людина з відділенням соціальної допомоги на дому;
— тимчасового і постійного перебування на 76-100 людина.
Розроблено принципи формування центрів професійно-трудової реабілітації: доступність планувальної структури для інвалідів, комплексність функціональних процесів, трансформації приміщень, комфортність об’ємно-планувального рішення. Виявлено основні функціональні зони центрів: вхідну, реабілітаційна, фізкультурно-оздоровчу, відпочинку та господарську.
Запропоновано модель розташування центрів професійно-трудової реабілітації за умов житлового середовища. Визначена нормативна величина з розрахунку 1 місце в центрі на 1000 осіб.
Розроблені нормалі планувальних елементів і номенклатура типів центрів професійно-трудової реабілітації.
Запропонована номенклатура типів центрів:
-відділення територіального центру соціального обслуговування на дому, місткістю до 50 місць вбудоване в житловий будинок, в склад, приміщень якого входять приміщення виробничої практики, допоміжні, обслуговуючі та гурткові.
-територіальний центр соціального обслуговування денного перебування, місткістю 100-200 місць, до складу приміщень якого входять: актовий зал, гурткові приміщення, бібліотека, навчально-спортивні приміщення громадські харчування;
-комплексний центр соціального обслуговування або міського соціального центру обслуговування з тимчасовим або постійним перебуванням, місткістю 100-1000 місць, до складу приміщень якого входять приміщення: навчально-виробничі, навчально-спортивні, навчально-трудового циклу, технічного центру, аудиторії, актового залу, гурткові, бібліотеки, медпункту, їдальні і господарські.
На основі проведених дослідженнях виявлено, що вибір місткості і кількості центрів визначається в залежності від кількості інвалідів, які проживають в межах радіусу обслуговування мікрорайону (житлового району).
Виявлено особливості архітектурного проектування центрів.
Ключові слова: інвалід, реабілітаційний центр, типологія, архітектурно-планувальна організація, принципи формування.
apx.org.ua