Просування до успіху Вашого бізнесу. Добровільна оцінка

Добровільна оцінка
Добровільна оцінка Вам знадобиться для прийняття обґрунтованих і ефективних управлінських рішень. Провівши незалежну оцінку, Ви можете розраховувати на максимальну віддачу від операцій з Вашим майном.
Оцінка інвестиційного проекту нового бізнесу, або інвестиційного проекту як одного з нових напрямків існуючого бізнесу
Оцінка інвестиційного проекту потрібно для детального вивчення перспектив розвитку бізнесу, структури майбутніх грошових потоків і ризиків здійснення проекту. Оцінка покаже можливості досягнення запланованих проектом показників і шляхи оптимізації його параметрів. Звіт про оцінку інвестиційного проекту, зроблений незалежним оцінювачем, допоможе керівнику прийняти рішення про здійснення проекту або його відхилення та у разі потреби залучити в проект додаткові інвестиції або отримати кредит у банку.
Оцінка для підвищення ефективності поточного управління компанією (для внутрішнього використання)
Оцінка проводиться, по-перше, для виявлення надлишкових активів, які обтяжують виробництво і від яких треба позбавлятися; по-друге, для виявлення недооцінених активів, які здатні принести в майбутньому значні доходи.Наприклад, в процесі оцінки може виявитися, що використання орендованих складських приміщень обійдеться дешевше, ніж підтримання в робочому стані та обслуговування власних, що стоять на балансі.Або, приміром, в процесі діяльності підприємства утворився нематеріальний актив — розроблена нова технологія організації виробництва і збуту, що зменшує собівартість продукції. В процесі оцінки може з’ясуватися, що існує можливість більш широкого застосування технології, та доцільно поширити також на постачальників компанії, що дасть додатковий приріст вартості бізнесу.
Оцінка для цілей купівлі, продажу бізнесу або його частини
Оцінка бізнесу у випадках купівлі-продажу необхідна як для продавця, так і для покупця. Зазвичай оцінюється ринкова вартість бізнесу (акцій, часток, паїв). Звіт про оцінку дасть відповіді на наступні питання: яка вартість 100-відсоткового участі в статутному капіталі, яка вартість контрольного пакету, блокуючого пакету, яка вартість меншої частки, які перспективи розвитку бізнесу і т. д.
Оцінка для цілей додаткової емісії, застави цінних паперів
Оцінка вимагається для підвищення привабливості цінних паперів в очах потенційних інвесторів, визначення справедливого обсягу кредитних коштів, одержуваних під заставу цінних паперів. У разі якщо мова йде про акції або частках?— оцінка проводиться також для врахування інтересів існуючих власників акцій.Крім акцій, можна оцінити облігації, векселі і інші цінні папери.
Оцінка для цілей реструктуризації бізнесу
Реструктуризація може мати на увазі злиття, приєднання, поділ, виділення зі складу діючого бізнесу одного або декількох елементів.Найчастіше метою реструктуризації є оптимізація або збільшення сукупної вартості нового бізнесу. Щоб визначити оптимальний спосіб реструктуризації, бажано провести незалежну оцінку. Можна провести оцінку вже готового проекту реструктуризації, а можна замовити розробку такого проекту оцінювачу.
Оцінка для отримання кредиту під заставу майна
Кредитна організація може вимагати звіт про оцінку, в якому визначена ринкова вартість майна. Як правило, у разі проведення незалежної оцінки кредит можна отримати на більш вигідних для компанії умовах.
Оцінка для цілей страхування
Звіт про оцінку необхідний для подання до страхової організації повних даних про вартості об’єктів страхування. Звичайно, страхова організація може провести оцінку вашого майна своїми силами, але в більшості випадків, будучи зацікавленою стороною, вона схильна до заниженої вартості об’єкта страховки. Акредитовані при страховій компанії незалежні оцінювачі набагато чесніше проводять оцінку, проте в разі несправедливої оцінки, її можна оскаржити в сторонньої незалежної оцінної компанії. У такому разі проводиться експертиза звіту про оцінку, і в разі несправедливої оцінки у цієї компанії почнуться проблеми з ліцензією і тим більше з репутацією.
Оцінка для цілей оподаткування
Підприємство самостійно визначає базу оподаткування, керуючись відповідними нормативно-правовими актами. Грамотно проведена оцінка може значно зменшити оподатковувану базу, не виходячи при цьому за рамки чинного законодавства.
Визначення розмірів збитків або упущеної вигоди
Відповідно до ЦК РФ, якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, вправі вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи. Звіт про оцінку збитків, зроблений незалежним оцінювачем, — це переконливий аргумент у суді і гарантія відшкодування збитків.
Оцінка при добровільній ліквідації бізнесу або його частини
В цьому випадку потрібно визначити ліквідаційну вартість активів ліквідованого бізнесу. Оцінка дозволить визначити резерви вартості ліквідованих активів і збільшити сукупну виручку.
Оцінка окремих видів чи окремих об’єктів майна підприємства
Об’єкти нерухомості, а також рухоме майно — машини, устаткування та транспорт необхідно оцінювати при їх внесення в якості внеску в статутний капітал; при передачі прав власності на майно (купівля, продаж, безоплатне отримання/передача, оренда, лізинг і ін); для цілей кредитування під заставу оцінюваного майна (іпотека); для цілей страхування майна, а також у рамках оцінки бізнесу і акціонування.Об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ): бренд, товарний знак, торговельна марка — ?слід оцінювати при внесенні вартості ОІВ у статутний капітал; при постановці на бухгалтерський облік як нематеріальних активів; при поступку прав на ОІВ; при передачі прав на використання ОІВ на ліцензійній основі; при заставі ОІВ; для визначення збитку від несанкціонованого використання ОІВ, а також в рамках оцінки бізнесу.
Оцінка з метою переоцінки основних фондів
Згідно з чинним законодавством (ПБУ 6/01, затверджене наказом Мінфіну від 18 травня 2002р. №45), організація має право не частіше одного разу на рік, на 1 січня звітного року, переоцінювати повністю або частково вартість основних засобів по відновлювальної вартості.Часткова або повна оцінка з метою переоцінки основних фондів — це на сьогоднішній день самий простий і ефективний спосіб податкової оптимізації. За результатами переоцінки /для пониження основних засобів/ буде досягнута економія по податку на майно, а сума оцінки буде віднесена до витрат підприємства — тим самим зменшиться податок на прибуток.
Джерело: ТОВ Спецоценка.