Система Планування «На Склад»

Для уніфікованих вузлів і деталей застосовується система планування «на склад». Регулювання запуску відбувається стану складського запасу з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне заповнення резерву для безперебійного живлення складання мінливої номенклатури виробів. Система передбачає збереження заділу по кожній деталі в конкретному межі між точками максимуму і мінімуму. Максимальний запас відповідає мінімальному плюс розмір партії випуску деталей. Мінімальний є страховим або гарантійним доробком. Порушення меж свідчить про відхилення параметрів руху процесів від запланованих. Таким чином, заділи є показниками стану виробничого потоку і забезпечують можливість підтримання нормального режиму роботи на наступних ланках виробництва.
Система «на склад» застосовується на практиці в декількох модифікаціях. Основні з них:
система з фіксованим розміром партії запуску. Вона передбачає заповнення заділів на одну й ту саму фіксовану величину, рівну розміру партії, але запуск здійснюється через інтервали часу, які визначаються моментом, коли заділи досягають «точки замовлення»;
система з фіксованою періодичністю запуску, але при варіюють розмірах запуску, визначаються як різниця між максимальною величиною оборотного зачепила і фактичною наявністю деталей в оборотному доробку на складі.
Перша модифікація вимагає безперервного поточного обліку і контролю за рухом заділів на складі, для другої достатній періодичний контроль і виявлення залишків.
Більш доцільною представляється перша модифікація з таких міркувань:
1) постійний контроль за «пульсацією» зачепила дозволяє судити про те, наскільки витримуються кордону ефективного протікання виробничого процесу;
2) запуск партіями обґрунтованого розміру пов’язаний з певним економічним ефектом, яким не можна нехтувати;
3) у першій модифікації страховий заділ менше, ніж у другій.
При складанні квартальних і місячних номенклатурно-календарних планів, як і в серійному виробництві, проводяться розрахунки завантаження і пропускної здатності обладнання.
Розробка місячних планів виробничих завдань дільницям починається з деталізації цехової програми, в якій завдання виражається числом комплектів деталей на замовлення або вузол. Деталізація проводиться на основі конструкторсько-технологічних специфікацій на виріб.