Труднощі Кредитування Малого Бізнесу

При цьому прибутковість кредитування юридичних осіб безпосередньо пов’язана з грамотністю побудови в банківській установі системи оцінки кредитоспроможності позичальників. Якраз високі операційні витрати у поєднанні з відсутністю надійних підприємств-позичальників зумовили стримування кредитування фірм.
Оцінка кредитоспроможності малого бізнесу – завдання досить складна, що можна пояснити декількома факторами.
Першим фактором можна назвати те, що більша частина потенційних позичальників працюють за спрощеною системою оподаткування. Відповідно, єдиним офіційним звітним документом таких фірм є податкова декларація. Вона не дає можливість вивчити структуру витрат і доходів організації. Тому фінансовий інститут, який займається видачею кредитів малому бізнесу, для оцінки кредитоспроможності позичальника повинен піддати ретельному вивченню діяльність підприємства, скласти управлінський баланс і т. п. Це вимагає певних фінансових витрат, не представляються доцільними.
Кредит малому бізнесу видавати буває досить небезпечно у зв’язку зі специфікою діяльності підприємств малого бізнесу. У російських умовах підприємництво належить до числа найбільш ризикованих форм ведення бізнесу. Такі організації залежать від багатьох специфічних факторів, наприклад, взаємовідносини фірми з місцевою владою, між собою і т. д.
Однак на противагу цим факторам, кредит малому бізнесу залишається досить затребуваним і за кількістю задоволених заявок виходить на перше місце серед інших видів кредитування. Популярність кредитів малому бізнесу забезпечується в основному за рахунок зусиль федеральних і регіональних властей. У багатьох областях країни проводиться розробка програм підтримки малого підприємництва. Серед вжитих заходів та дій можна особливо виділити видачу коштів на пільговий кредит малому бізнесу. В цьому випадку певну частину витрат по такій позиці покладає на себе держава. Банківська установа у подібній ситуації є зацікавленою особою, адже ризики знижуються завдяки державній гарантії.
Умови отримання позики для малого бізнесу на сьогоднішній день досить суворі: процентні ставки високі, а вимоги до застави пред’являються досить жорсткі. Підприємство повинно мати бездоганну кредитну історію і позитивну фінансову звітність. Подібна вибірковість банківських організацій у найближчому майбутньому може дати кредитному ринку шанси на пожвавлення з деякою лібералізацією умов. Поки що майбутнє фінансування малого бізнесу залишається досить невизначеним і розмитим. Позику можна взяти в національній або іноземній валюті. Відповідно, розрізняються і процентні ставки. Подібний позика видається на п’ять-десять років.
Існують також окремі варіанти строком до п’ятнадцяти років. Так звані експрес-кредити видаються і зовсім на один-два роки. Такі позики дозволяють задовольнити поточні потреби бізнесу або поповнити оборотні кошти. Найпривабливішими для фінансового інституту галузями є ті, які максимально стабільно ведуть себе в умовах кризи. Сюди можна віднести оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування, надання послуг населенню, торгівля фармацевтичними товарами і т. д. Перспективний і стабільний бізнес з позитивною діловою репутацією і донині належить до числа пріоритетних напрямів видачі позик банками.