У Чому Помилявся Маркс, Або Нетривіальний Спосіб Подолання Кризи

Про глобальність світу саме і оповідає Каббала, тому що вивчає Творця — Єдиного Глобального Керуючого. Ось так Він і підводить нас до необхідності познайомитися з Ним! А винаходити новий «м’який» лексикон — собі дорожче, заганяти хворобу всередину. Міхаель Лайтман
www.laitman.ru
Чим довше триває фінансова криза, тим більше людей охоплює нерозуміння: чому це сталося зі мною?
Однією з характерних рис сучасної глобальної кризи став раптовий інтерес до праць класика наукового комунізму Карла Маркса. Книговидавці з Берліна кажуть, що дещо призабутий в останні десятиліття «Капітал», фундаментальна праця видатного теоретика, сьогодні розпродається зі швидкістю бестселера. Люди хочуть зрозуміти причини кризи і шукають нестандартний спосіб його подолання. Рішення напрошується нетривіальне: в умовах глобалізації та загальної взаємозалежності потрібні інші економічні, суспільні та соціальні важелі для збереження балансу в системі єдиного людства. Зрозуміло, що одних законів вільного ринку і звичного правила поведінки «людина людині вовк» в даній ситуації недостатньо.
Комуністичний соціум загальної рівності і економіка справедливого розподілу, заснована на принципі «від кожного – за здібностями, кожному – за потребами», взаємодовіра та порука між членами суспільства несподівано виявилися актуальними. Однак утопічність економіки за Марксом неодноразово доведена, а насильницьке впровадження в життя прекрасних ідеалів оберталася трагедією для цілих народів.
Помилка криється в нерозумінні людьми своєї природи і, як наслідок, в неправильному підході до життя. В нових умовах загальної взаємозалежності комунікація між людьми повинна ґрунтуватися на альтруїзмі, в той час як наша егоїстична природа диктує протилежну програму дій: максимальне задоволення за рахунок використання інших.
Невідповідність цих двох параметрів породжує дисбаланс сил, який виражається в кризі взаємозв’язку і взаємної довіри, а без цієї основи не може існувати сучасна економічна система. Природа людини не дозволяє їй діяти альтруїстично, свідомість не відповідно постійно враховувати бажання і страждання ближнього, тому будь-яка утопія при спробі її реалізації на практиці стає неспроможною і небезпечною.
Таким чином, людство опинилося між молотом і ковадлом»: невідповідність вимогам часу і неможливість діяти в новій ситуації старими способами змушує людей задуматися про необхідність змінити свій підхід до життя.
Ми не можемо обійти закони природи – ми можемо вивчити їх і правильно використати. Людина не може існувати в нашому світі без знання його законів – що шкідливо, що корисно, як можна застосувати те чи інше явище або об’єкт. Точно так само не може людина існувати в наш час без знання проявляється сьогодні закону рівноваги людства, як глобальної замкнутої системи – в гармонійному зв’язку всіх її частин.
Ніде, крім каббали, цей закон, причому, у всіх його проявах, не розглядається.
С.?Балашова