fbpx

Задача Розподілу Рекламного Бюджету Компанії

Одним з актуальних підходів до управління взаємовідносинами з клієнтами є концепція CRM (Customers Relationship Management). Особливість CRM в тому, що – це стратегія організації бізнесу, в якій взаємини з клієнтом ставляться в центр діяльності фірми.
В основі CRM-концепції знаходиться лояльний клієнт, який являє велику цінність для компанії. Для компанії набагато важливіше утримати даного клієнта, вірного своїм пристрастям щодо продуктів або послуг, ніж витрачати значні зусилля, щоб залучити нового. Таким чином, головна мета CRM – визначити найбільш «прибуткових» клієнтів, навчитися ефективно працювати з ними, запобігти їх відхід до конкурента і збільшити дохід компанії.
Концепція управління взаємовідносинами з клієнтами характеризується тим, що клієнт розглядається за весь період його взаємодії з компанією. Цей період називається життєвим циклом і являє собою середній відрізок часу, протягом якого клієнт є споживачем продукції компанії. При цьому для залучення клієнта необхідно здійснити ряд витрат, які в подальшому повинні окупитися за рахунок прибутку, яку клієнт приносить, купуючи товари. Життєвий цикл клієнта можна розуміти, як своєрідний інвестиційний проект, де в якості початкових інвестиційних витрат виступають різні маркетингові заходи по залученню, а доходом є прибуток від продажів. Таким чином, прибутковість конкретного сегмента для компанії визначається із сукупності ряду факторів: розміру сегмента, вартості залучення клієнта, його прибутковості та середнього строку життя.
Виходячи з концепції життєвого циклу клієнта основними завданнями, що стоять перед компанією в контексті взаємодії з клієнтами, є сегментація клієнтської бази, оцінка прибутковості кожного отриманого сегмента, проведення заходів по створеному «портфоліо» клієнтів і управління витратами, спрямованими на залучення і утримання клієнтів.
На основі вищезазначеного можна сформулювати завдання оптимального розподілу рекламних витрат. Найбільш придатними для вирішення даної задачі в цьому випадку виступають методи оптимізації, які допомагають найбільш якісно і ефективно отримати відповідь на задане питання.
Розглянемо компанію, що володіє певною клієнтською базою.