Захист Авторських Прав Художників

Юридична фірма РУЛЬФ розробила ефективні способи захисту порушених прав авторів творів образотворчого мистецтва – художників, мультиплікаторів, дизайнерів. У нашої діяльності досить часто ми стикаємося з порушеннями авторських прав художників.
Порушення виключного права художника виражаються найбільш часто в таких діях:
• Незаконне відтворення, наприклад, публікація картини без згоди художника і без виплати йому винагороди. Такі публікації можуть мати місце в друкованих виданнях (журналах, газетах, книгах), рекламних матеріалах (на плакатах, листівках, брошурах тощо), а також на сайтах мережі Інтернет;
• Незаконна переробка твору (картини) або його спотворення – наприклад, публікація частини картини, або зміна її унікального персонажа і створення нових творів з його використанням;
• Продаж примірників твору, наприклад, репродукцій, постерів, предметів одягу (футболок) і т. д.;
• Повідомлення твори в ефір – стосовно до картин дане порушення може виражатися в трансляції зображення картини по телебаченню, по кабелю, у мережі Інтернет;
• Порушення права авторства – це порушення виникає в тих випадках, коли інша особа видає себе за автора твору.
За кожне порушення авторських прав законодавство (Частина IV Цивільного кодексу РФ) встановлює відповідальність. В залежності від ситуації і вибору позивача заходами відповідальності можуть бути обрані:
• Стягнення збитків з порушника авторських прав художника.
• Стягнення спеціально встановленої законом компенсації за порушення виключного права на твір. Гідність цього способу захисту авторських прав полягає в тому, що доказуванню в суді підлягає лише факт порушення авторського права, а не розмір заподіяних збитків.
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Розмір компенсації за порушення авторських прав художника може визначатися різними способами.
• Ви можете вимагати виплати компенсації в розмірі від 10 000 до 5 000 000 рублів за Вашим бажанням. Однак у цьому разі суд може зменшити розмір компенсації з урахуванням серйозності порушення авторських прав, тривалості порушення, ступеню вини порушника та інших обставин.
• Ви можете стягнути з порушника двократну вартість примірника твору. В цьому випадку необхідно буде довести лише ціну картини.
• Також Ви можете вимагати стягнення з порушника двократного розміру вартості права використання твору, що визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання твору. В даному випадку ціна може бути визначена, наприклад, якщо Ви укладали ліцензійний договір про використання твору в цілях його відкритого показу в галереї або репродукування.
• Також авторам, чиї права порушені, доступні такі засоби захисту, як позов про припинення порушень авторського права, про вилучення матеріального носія і деякі інші засоби правового захисту.
З допомогою юридичної фірми РУЛЬФ Ви зможете відновити порушені авторські права, домогтися виплати гідної компенсації (не менше 200 тис. руб.) та забезпечити високий рівень захисту Ваших творів від їх неправомірного використання та інших порушень Ваших прав у майбутньому.
Наша компанія готова ефективно захищати Ваші права на території всіх країн світу.