Захист Авторських Прав В Інтернеті

Правовий захист Інтернет – сайту, можна умовно розділити на дві складові: дизайн сайту, який як об’єкт авторського права являє собою твори мистецтва і його зміст (графічне, фотографічний та інше) тобто літературний твір.
Крім цього в рамках сайту функціонують також програми для ЕОМ, наприклад, лічильник відвідувачів сайту або інші, вони те ж є об’єктами авторського права і підлягають правовій охороні.
Відповідно до статті 16 Закону використання об’єктів авторського права в мережі Інтернет формально вичерпується двома повноваженнями: правом на відтворення твору і право на доведення твору до загального відома. Це означає, що у разі використання контенту Інтернет – сайту правовласника іншою особою в мережі Інтернет порушуються зазначені виключні майнові авторські права. Також можуть порушуватися і особисті немайнові права (право авторства, право на ім’я, право на оприлюднення, право на захист репутації автора).
При виявленні факту використання третьою особою інформації, що підпадає під захист, як об’єкт авторського права необхідно заручитися доказами:
— по-перше, знаходження твори на сайті (цей факт засвідчує нотаріус у рамках статті 102 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат);
— по-друге, приналежність Інтернет-домену сайту-порушника, неправомірно використовує твір, визначеній особі. Для цього необхідно письмово звернутися в Російський НДІ Розвитку суспільних мереж, який здійснює реєстрацію доменних імен у мережі Інтернет в цифровій зоні ru.
Після цього слід звертатися в суд або пред’являти претензії порушнику. Однак слід пам’ятати, що Інтернет-сайт, на якому розміщені твори і домен, адміністратором якого є особа, якій адресована претензія про порушення авторського права, не тотожні, за цього даний доказ краще доповнювати іншими, якщо можливо.
джерело: Основи електронної комерції