fbpx

1С:Підприємство 8 Опис конфігурації Бухгалтерія підприємства 8

1С Бухгалтерія 8 є універсальною програмою дозволяє автоматизувати бухгалтерський облік підприємств будь-якого масштабу. “1С:Бухгалтерія 8” побудована на новій технологічній платформі “1С:Підприємство 8” – аналогів платформи не існує, вона випередила тенденції розвитку програмного забезпечення для автоматизаций підприємств у світі. “1С:Бухгалтерія 8” вирішує весь спектр завдань бухгалтерського обліку – від введення первинної документації та автоматичного формування проводок по господарських операціях, до формування балансу і автоматичного заповнення квартальної звітності.
В “1С:Бухгалтерія 8” можна вести облік господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі, як за загальним режимом оподаткування, так і за ССО (в тому числі індивідуальні підприємці працюють за ССО) і по ЕНВД.
Окремо слід відзначити найбільш значущі відмінності типової конфігурації “1С:Бухгалтерії 8” типовій конфігурації 1С Бухгалтерії 7.7:
Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) використовується окремий план рахунків, схожий по своїй структурі з бухгалтерським планом рахунків – це спрощує співставлення даних податкового і бухгалтерського обліку.
Реалізований облік собівартості матеріалів, товарів і готової продукції трьома способами: за середньою собівартістю, за ФІФО і ЛІФО. По складах може вестися кількісний і кількісно-сумовий облік.
Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому, так і з зазначенням конкретних розрахункових документів.
У більшості документів користувач може самостійно змінити кореспондуючі рахунки, які використовуються за замовчуванням – це може бути зручно, коли користувач додав нові рахунки або субрахунки.
Володіє більшою гнучкістю і масштабованість: керівництво автоматизується підприємства самостійно підбирати кількість ліцензій на робочі місця для роботи з програмою; розмір баз даних практично необмежений, для великих баз даних рекомендується використання клієнт-серверного варіанту роботи.
Програма володіє гнучким механізмом налаштування звітів. Існує можливість угруповань, сортувань і відборів не тільки за конкретним значенням, але й за списком значень, по будь-якому реквізиту відібраного значення. Наприклад, можна побудувати картку 10-го рахунку не тільки для конкретних матеріалів, але і для всіх матеріалів, у яких ставка ПДВ 18% і країна походження “Бельгія”.
У журналах документів існує можливість фільтрації по декількох полях, можливість сортування не тільки по даті, а й за номером, причому сортування може бути як за зростанням, так і за спаданням.
Завдяки використанню платформи 1С Підприємство 8 конфігурації вже володіє механізмом розподілу баз даних, що дозволяє швидко налаштувати обмін даними між віддаленими філіями в режимі “OFF-LINE” (режим періодичного обміну даними).
На закінчення хотілося б сказати, що за рахунок розширення функціональних можливостей платформи 8, налаштування конфігурації відбувається набагато швидше під вимоги користувача, при цьому можливості нової платформи поліпшені в порівнянні з платформою 7.7.
У поставку програми входить безкоштовна підписка на диск ІТС (Інформаційно-технологічний супровід) на 6 місяців. Оновлення та обслуговування програми відбувається тільки при наявності підписки на ІТС.
1С Франчайзі АБС
Налаштування, оновлення і установка програм 1С Підприємство 8