fbpx

Автоматична синхронізація структури бази даних з моделлю LINQ to SQL.

Відображення реляційних даних на об’єктну модель завжди було однією з найбільш складних проблем при побудові об’єктно-орієнтованих систем. У більшості випадків, запити до бази даних пишуться на мові SQL, а їх результат конвертується в об’єкти. Розробник змушений одночасно працювати з двома різними уявленнями даних, що значно збільшує витрати на створення і підтримку програмного продукту і збільшує ймовірність помилок.
Унікальність технології LINQ полягає в можливості писати і код системи і запити до даних на одній мові. Запити при цьому стають суворо типізований, що значно підвищує надійність системи та дозволяє повною мірою використовувати можливості IntelliSense при їх написанні.
Крім безпосередньо інтегрованого мови запитів, нова версія .Net Framework включає LINQ to SQL – просту, але досить потужну систему об’єктно-реляційного відображення (ORM).
Порівняно з традиційною технологією ADO.NET застосування LINQ to SQL дозволяє значно спростити код, знизити ймовірність помилок і скоротити час розробки проекту. Найбільший виграш при цьому отримають розробники Web-додатків, для яких, в новій версії ASP.NET передбачений спеціальний джерело даних, що дозволяє робити запити безпосередньо до Web сторінці.
На жаль, LINQ to SQL не має вбудованих засобів синхронізації структури бази даних з об’єктною моделлю – ця трудомістка задача покладається на розробника. На практиці це веде до значного збільшення трудовитрат, а іноді змушує взагалі відмовитися від застосування перспективної технології.
Компанія Perpetuum Software випустила нову версію програмного Database Restyle, який допоможе вирішити цю проблему. Продукт призначений для синхронізації структур баз даних. У новій версії поряд зі схемами існуючих баз даних об’єктна модель LINQ to SQL може використовуватися в якості вихідної структури бази даних. При цьому не потрібно писати складний код, так як для побудови або оновлення структури бази даних достатньо всього декількох рядків. Тільки уявіть, наскільки збільшиться продуктивність програмістів.
При цьому весь процес, починаючи від формування графа об’єктів бази даних до безпосереднього виконання DDL скриптів, знаходиться під повним контролем розробника.
Database Restyle дозволяє при необхідності втрутитися в практично будь-який аспект своєї роботи, в тому числі:
– перевизначити процедури створення різних сутностей бази даних;
– додати додаткові суті, не передбачені об’єктною моделлю;
– виконати додаткові скрипти до і після оновлення;
– ігнорувати частина об’єктів бази при синхронізації.
Також є можливість отримати список відмінностей і скриптів, необхідних для оновлення, без проведення оновлення. Іншими словами, робота з об’єктною моделлю LINQ to SQL нічим не відрізняється від роботи з будь-якими іншими структурами баз даних.
За словами технічного директора компанії Perpetuum Software: ?Засоби автоматичного оновлення структури бази даних абсолютно необхідні, якщо об’єкти є головними сутностями бізнес програми“.
Важливо, що компоненти Database Restyle, можуть інтегруватися як клієнтські, так і серверні додатки, незалежно від використовуваної GUI технології – ASP.NET, Windows Forms, WPF і поширюватися в їх складі без додаткових ліцензійних відрахувань. Доступний повний вихідний код.
Використання Database Restyle автоматизує роботу по створенню та синхронізації структур баз даних, тим самим допомагає заощадити часові та грошові витрати, необхідні для випуску нових версій баз даних і їх розгортання.
Компанія Perpetuum Software: