fbpx

Дія електричного струму на організм людини

Реакція на електричний струм виникає лише після його проходження через тканини людини. У цих випадках виникають судоми м’язів або зупинка дихання і серця, що не дозволяє людині самостійно звільнитись від контакту з установкою (або проводами), що знаходиться під напругою. Ступінь ураження людини залежить від роду та величини напруги і струму; частоти електричного струму; шляху струму через людину, тривалості дії струму; умов зовнішнього середовища.
Як показує практика, спасіння людини можливе, якщо час, протягом якого людина перебуває під дією електричного струму, не перевищує 4…5 хв.
Тіло людини володіє електричним опором, яке складається з опору шкіри й опору внутрішніх органів. У розрахунках, пов’язаних з визначенням струму, що проходить через людину, опір тіла людини Rчел приймається рівним 1000 Ом. Величина струму, що проходить через людину, є чинником, що визначає тяжкість ураження електричним струмом. Електричний струм, проходячи через людину, робить складний фізико-біологічний вплив на основні системи організму, яка виражається в порушенні м’язових і нервових тканин, опіках внутрішніх і зовнішніх органів, електролізі крові.
Людина починає відчувати проходження струму частотою 50 Гц при силі 0,6… 1,5 мА. При струмі 10…15 мА виникають судоми м’язів рук, які людина не може самостійно подолати, тобто людина не в змозі розтиснути руку, яка стосується струмоведучої частини установки. Величину такого струму прийнято називати пороговим не отпускающим. При проходженні струму в 25…50 мА виникають спазми м’язів грудної клітини, що спричиняє порушення або припинення дихання. При тривалому впливі струму такої величини (5…7 хв) може наступити смерть внаслідок припинення роботи легенів. Струм силою 50 мА і більше викликає зупинку або хаотичні скорочення серця, що призводить до припинення кровообігу. Такий струм вважається смертельним.
Багатоаспектний вплив електричного струму можна звести до двох видів ураження; електричних травм та електричних ударів. Електричні травми — це пошкодження тканин організму під дією проходить електричного струму, що виражаються у вигляді електричного опіку, металізації шкіри, механічних пошкоджень, електричних знаків. Електричний удар викликає збудження живих тканин організму під дією проходить електричного струму, що супроводжується мимовільними скороченнями м’язів.
Електробезпека
Безпека життєдіяльності