fbpx

Консалтингові послуги в управлінні активами

Управління активами програмного забезпечення (ПЗ) в організації сьогодні – це необхідність, умови для прийняття якої диктує сучасна реальність.
Все частіше в законодавчих органах влади РФ виникають ініціативи з посилення політики боротьби з використовуваним нелегальним (контрафактним) на території країни. Про це прямо свідчать, що почастішали останнім часом численні перевірки подответственными правоохоронними органами.
Впровадження ж контролю за ліцензіями на програмні активи забезпечить необхідну в такому випадку захист, дозволить перешкоджати появі неліцензійних копій продуктів на комп’ютерах організації і, що важливо, дозволить оптимізувати ресурси, що використовуються, виявивши можливі надлишки в ліцензіях.
З точки зору економічної ефектності це дозволить вберегти вашу організацію від технологічних і бізнес-ризиків, що дозволить мінімізувати ймовірність непередбачених витрат, пов’язаних з простоями і збоями в роботі інформаційної системи, і забезпечить своєчасну технічну підтримку продуктів.
Важливо! Управління ліцензіями (SAM) – це регулярний процес управління активами программмного забезпечення в організації. Впровадження SAM дозволяє бути впевненим у эфективном використанні наявних програмних продуктів, уникнути великої кількості ризиків, і, як підсумок, мати більш стійкий, передбачуваний, а отже, і більш прибутковий бізнес.
Єдина політика управління ліцензіями на програмне забезпечення дозволить:
• Підвищити ефективність роботи і крокувати в ногу з часом
В організаціях, де програмне забезпечення купувалося безсистемно й безконтрольно, часто співіснують різні версії одних і тих же програм і різні програмні платформи. Це веде до проблем сумісності форматів файлів, наслідком чого є простої і витрата часу на виконання рутинних операцій. Так, якщо бухгалтерія компанії звикла працювати з пакетом Microsoft Office 97, а співробітники відділу маркетингу надають їй дані в форматі Microsoft Office XP, то для їх використання бухгалтерією потрібна додаткова конвертація.
Управління ліцензіями дозволить домогтися введення єдиних стандартів на використовуване програмне забезпечення у всій організації, дасть змогу підтримувати високий технологічний рівень, що допоможе досягти поставлених перед організацією цілей і не відстати від конкурентів.
• Оптимізувати і планувати видатки на розвиток інформаційної системи, а також обгрунтувати необхідність інвестицій
Вміле управління ліцензіями допоможе розібратися, які програми потрібні організації, а які — ні, зрозуміти яка програма ліцензування найбільш ефективна для даної організації. Крім того, воно дозволяє скористатися програмами корпоративного ліцензування, надають знижки та можливість розстрочки платежів на оптові закупівлі ліцензій.
Завчасно подбавши про управління ліцензіями, можна обчислити, яка віддача інвестицій в програмне забезпечення. Цей аналіз дозволить визначити, в яких підрозділах потрібно оновлення старого або перехід на нове, і запланувати майбутні інвестиції.
• Зробити бізнес більш стійким за рахунок зниження ризиків
П’ять етапів впровадження технології управління ліцензіями:
1. Збір необхідної початкової інформації На першому, по суті підготовчому етапі необхідно зібрати інформацію, необхідну для впровадження управління ліцензіями в організації. Інформація включає в себе такі складові як: кількість персональних комп’ютерів у організації, кількість серверів, використовуване програмне забезпечення, відповідальний за закупівлю, використання та утилізацію програмного забезпечення.
2. Інвентаризація ЗА Результатом цього етапу є отримання повного переліку програмних продуктів, встановлених на комп’ютерах (робочих станціях, серверах і інших пристроях, які використовуються організацією та оформлення його у вигляді звіту. Ви можете провести інвентаризацію вручну або автоматично, за допомогою інвентаризації.
3. Зіставлення встановлених програмних продуктів з наявними ліцензіями Після аналізу використовується здійснюється зіставлення ліцензій та програмного забезпечення. Таким чином, можна з’ясувати, чи всі ліцензії у вас є, і немає серед них зайвих.
4. Аналіз стратегій і процедур Результатом четвертого етапу повинні стати правила, процедури і політика закупівель програмного забезпечення, правила розповсюдження всередині організації, його використання, постановки на баланс та списання. Крім того, в організації повинні з’явитися внутрішні стандарти на програмне забезпечення та апаратні засоби. Метою четвертого етапу є розробка і опис цих правил, процедур і стандартів.
5. Розробка плану управління ліцензіями
За результатами інвентаризації визначається стан справ в області на поточний момент часу, а за результатами розробки стратегічних підходів в області управління ліцензіями на програмне забезпечення визначається бажаний стан, якого організації необхідно досягти. Тепер, на п’ятому етапі, розробляється план, що дозволяє перейти зі стану, яке є, в стан, який необхідно. Це і є план управління ліцензіями на підприємстві, дозволяє зробити програмне забезпечення активом, ефективно експлуатуються компанією.
Ефективність впровадження технології SAM проявляється на кожному з етапів проведення робіт, однак найбільша віддача досягається, коли виявляється пройдена вся ланцюжок з початку і до кінця.
Федін Дмитро, компанія Д-Факто. www.dfacto.ru