fbpx

Паспортно-візовий облік іноземних громадян у вищому навчальному закладі

У зв’язку з вступом Російської Федерації до Болонського процесу з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти, одним із пріоритетних напрямів діяльності вузу став розвиток міжнародного співробітництва. Без міжнародної акредитації практично неможливо зайняти гідне місце в рейтингах вищих навчальних закладів. Одним з найважливіших показників якості й ефективності освітньої діяльності вузу, що визначає його престиж на національному і міжнародному рівнях, є наявність іноземних студентів. Число спільних освітніх програм, чисельність іноземних студентів є одними з головних показників для ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.
Мета сучасного університету – інтернаціоналізація вищої освіти, що є об’єктивним наслідком глобалізації сучасного світу і одночасно великим ресурсом прискорення інтеграції суспільного та економічного життя, усунення національної окремішності. Міжнародна деятельностьбольшинства університетів спрямована на інтегрування його в європейську і світову освітню систему.
Організаційне, технічне та інформаційно-методичне забезпечення міжнародної діяльності університетів покладено на управління міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків (УМЗ і ВЕС).
Отделпо роботі з іноземними учнями УМР ВЭСявляется відповідальним посередником у веденні паспортно-візових справ між іноземними громадянами, що проходять навчання на території Російської Федерації, та відомствами, контролюючими міграційні потоки. Облік контингенту іноземних учнів відрізняється від обліку громадян РФ і має свою специфіку як зарахування до внз, так і контролю протягом усього навчання.
Основними напрямками діяльності відділу РІУ є:
– ведення контингенту іноземних учнів;
– паспортно-візове оформлення документів іноземних студентів та осіб, які прибувають ввнз за міжнародними програмами освітнього і наукового співробітництва;
– міграційний облік за місцем перебування іноземних студентів та гостей.
В даний час, співробітники відділів змушені вручну вести картки іноземних студентів, які фіксують основну інформацію про їх перебування на території РФ, стежити за термінами реєстрації студентів та своєчасно відправляти звіти за запитами органів Внутрішніх справ, Міністерства освіти і Федеральної служби безпеки. Для з’ясування поточного стану навчальної інформації співробітники відділу звертаються до загальновузівської базі даних студентів, тоді як стан паспортно-візових документів відслідковуються вручну.
15 січня 2007 року набрав чинності Федеральний закон №109 «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації», згідно з яким тимчасово проживає або тимчасово перебуває в Російській Федерації іноземний громадянин зобов’язаний по закінченні трьох робочих днів з дня прибуття стати на облік за місцем перебування. При цьому необхідно представити документи за переліком встановленого зразка, а також повідомлення, на якому мають бути два підписи керівника організації та гербова печатка. Після проходження обліку в УФМС по Саратовської області відривна частина повідомлення залишається іноземному студентові. При кожному виїзді за кордон студент повинен в 2-х денний термін повернути цю частину в університет для наступного повернення в УФМС.
Порушення правил постановки іноземних громадян на облік за місцем перебування загрожує штрафом від 40 до 50 тис. рублів посадовій особі університету, що вимагає особливо уважного ставлення до оформлення документів і контролю термінів реєстрації.
Незважаючи на важливість ролі відділів по роботі з іноземними громадянами у кожному вузі і росте рік від року чисельність іноземних учнів, досі не було розроблено програмне забезпечення для підтримки успішної діяльності відділу.
Для вирішення цієї проблемыбыла разработанаинформационная система паспортно-візового обліку іноземних студентів та гостей для відділів поработе з іноземними учнями УМЗ і ВЕС, котораяпозволяет автоматизувати наступні функції відділу РІУ:
– ведення картотеки іноземних студентів та гостей,
– складання звітності;
– ведення архіву іноземних студентів та гостей.
Впровадження даної інформаційної системи дозволить оптимізувати управління паспортно-візових урахуванням УМЗ і ВЕС, підвищити ефективність роботи відділу РІУ, і, можливо, збільшити кількість іноземних студентів, що бажають пройти навчання у вузі, що в свою чергу призведе до підвищення рейтингу освітньої установи на національному та міжнародному рівнях.
В даний час программазарегистрирована в реєстрі програм для ЕОМ російської федерації і успішно використовується в одному з російських вузів.