fbpx

Що таке комплексна автоматизація?

Автоматизація підприємств – це складний комплекс адміністративних та технічних робіт. І це аж ніяк не банальна установка програм на комп’ютери. Цей захід обов’язково зажадає від замовника часових і фінансових ресурсів, а головне – ресурсу “бажання автоматизації і бачення мети”!
Роботи по впровадженню програмного забезпечення, як правило, складаються з наступних етапів:
1. Обстеження предмету автоматизації, виявлення основних цілей, завдань та елементів автоматизації.
На цьому етапі визначається:
– існуючий документообіг;
– зацікавлені підрозділи, співробітники;
– види інформації, способи обміну їй;
– алгоритми розрахунків, зовнішні чинники, що впливають на них;
– форми первинної документації, стандарти вивантажується і завантажуваної інформації;
– форми внутрішньої, зовнішньої фінансової та управлінської звітності.
Також, на цьому етапі вивчається відображення вищеназваних процесів в бухгалтерському обліку і глибина його автоматизації з урахуванням заданих цілей і завдань.
Результатом цієї роботи, як правило, стає:
а) «Звіт про обстеження…» з докладним описом виявлених цілей, завдань, потоків інформації, об’єктів автоматизації з їх атрибутами і параметрами;
б) «Рекомендації з технічних і адміністративних заходів з автоматизації…», в яких, спираючись на досвід наших провідних фахівців, будуть викладений перелік адміністративних дій і технічних інструментів для автоматизації.
Тут буде відображено ступінь придатності програмних продуктів «1С» або інших виробників до вирішення поставлених завдань, а також види СУБД і іншого ЗА придатних для вирішення поставлених завдань. Термін виконання обстеження 45…60 календарних днів в залежності від заданої глибини і кількості бізнес – процесів, що підлягають автоматизації.
2. Складання технічного завдання на написання програмного продукту.
У ТЗ, як правило, входять:
– неформальна постановка задачі;
– опис призначення проектованого ПЗ;
– технічні вимоги до функцій;
– організація вхідних і вихідних даних;
– основні алгоритми розрахунків і аналізу. Крім того, ТЗ відображає режим використання;
– вимоги до надійності до апаратного забезпечення;
– вимоги до сумісності; опис інтерфейсів користувачів;
– ряд елементів техніко-економічних показників проектованого ПЗ.
Термін і вартість розробки технічного завдання будуть залежати від того, чи буде система проектуватися «з нуля» або ТЗ буде написано «на зміни стандартної конфігурації програми». У першому випадку термін буде визначатися трьома – п’ятьма місяцями; у другому випадку і термін, і вартість може бути дешевше на 30 %.
3. Розробка нового програмного продукту або програмного комплексу, або доопрацювання існуючих програмних продуктів.
Спираючись на досвід розробки подібного З фахівцями компанії “ОргЦентр”, можна сказати, що цей процес може зайняти 4…6 місяців. Його вартість, як і термін виконання, залежать від конкретних елементів техзавдання.
4. Впровадження нового програмного продукту в бізнес – процеси підприємства.
На цьому етапі виконується:
– установка нового ПЗ на робочих місцях;
– налагодження його в реальних задачах: «шліфування» алгоритмів і розрахункових формул як усередині продукту, так і в додатках, що працюють спільно з ним;
– зміна інтерфейсів і прав доступу, а так само навчання користувачів на їх робочих місцях.
Початок і кінець цього періоду визначається введенням реальних даних в систему і готовністю персоналу до самостійної роботи. Час цього етапу буде складатися з обумовленого строку впровадження (орієнтовно півроку), кількістю спільно працюючих додатків, вартості додаткових доробок не увійшли до техзавдання, та строку персональної роботи фахівців – інтеграторів з співробітниками – користувачами на робочих місцях. Виходячи з вищеописаного, термін розробки та введення в експлуатацію, шляхом накладення деяких етапів може скласти 6…15 місяців.
Компанія “ОргЦентр” – комплексна автоматизація підприємств