fbpx

Зміна mac адреси і номери eth в Ubuntu після перезавантаження

Трохи погугливши, з’ясував, що всі ці непорозуміння в Ubuntu відбуваються із-за проблем з вбудованими мережевими картами (мій випадок). Ще через кілька хвилин знайшов і схожі проблеми у інших користувачів ОС… Рішення довго шукати не довелося.
Отже, приступимо…
1. Відредагуємо файл /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules, закомментіруем всі рядки. Отримуємо щось на зразок цього:
# these rules generate rules for persistent network device naming
#
#ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”net”, KERNEL==”eth*|ath*|wlan*|ra*|sta*”
# NAME!=”?*”, DRIVERS==”?*”, GOTO=”persistent_net_generator_do”
#
#GOTO=”persistent_net_generator_end”
#LABEL=”persistent_net_generator_do”
#
# build device description string to add a comment the generated rule
#SUBSYSTEMS==”pci”, ENV{COMMENT}=”PCI device $attr{vendor}:$attr{device} ($attr$
#SUBSYSTEMS==”usb”, ENV{COMMENT}=”USB device 0x$attr{idVendor}:0x$attr{idProduc$
#SUBSYSTEMS==”ieee1394″, ENV{COMMENT}=”Firewire device $attr{host_id})”
#SUBSYSTEMS==”xen”, ENV{COMMENT}=”Xen virtual device”
#ENV{COMMENT}==””, ENV{COMMENT}=”$env{SUBSYSTEM} device ($attr{driver})”
#
#IMPORT{program}=”write_net_rules $attr{address}”
#ENV{INTERFACE_NEW}==”?*”, NAME=”$env{INTERFACE_NEW}”
#
#LABEL=”persistent_net_generator_end”
2. Тепер відредагуємо файл /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Видаляємо всі «ліві» позиції, але залишаємо лише першу, в якій і прописуємо свій mac-адресу. Приклад:
# This file maintains persistent names for network interfaces.
# See udev(7) for syntax.
#
# Entries are automatically added by the 75-persistent-net-generator.rules
# file; however you are also free to add your own entries.
# PCI device 0x10de:0x054c (forcedeth)
SUBSYSTEM==”net”, DRIVERS==”?*”, ATTRS{address}==”00:1B:38:27:FB:A3″, NAME=”eth0″
00:1B:38:27:FB:A3 — наш mac адресу.
3. Редагуємо останній файл /etc/network/interfaces. Вбиваємо свої налаштування. Вміст мого файлу /etc/network/interfaces після правки:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopbackiface eth0 inet dhcpauto eth0auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider
Всі. Перезавантажуємося і перевіряємо.
P. S.: не забудьте зробити резервні копії файлів перед їх редагуванням!
Джерело: Mr.Visor’s blog