fbpx

Оцінка продуктивності системи за APDEX

При впровадження, супроводження та технічної підтримки інформаційних
систем на платформі 1С:Підприємство виникають завдання, пов’язані з
необхідністю отримати об’єктивну інтегральну оцінку
продуктивності системи.
Приклад 1. Впровадження інформаційної системи
Є замовник, який планує впроваджувати інформаційну систему
на платформі 1С:Підприємство. Замовник хотів би мати гарантії того, що
впроваджена система буде працювати з необхідною продуктивністю.
Приклад 2. Оптимізація працює інформаційної системи
Є замовник, якого не влаштовує поточна продуктивність
роботи інформаційної системи на платформі 1С:Підприємство. Потрібно
провести оптимізацію системи і довести її продуктивність до
необхідного рівня.
Вимоги до методики оцінки продуктивності
Для вирішення наведених вище завдань необхідно оцінювати продуктивність. Оцінка повинна бути:
об’єктивною: оцінка не повинна залежати від суб’єктивних факторів (емоції, думки тощо);
прикладної: оцінка повинна відображати реальну продуктивність прикладних операцій, а не абстрактні технічні показники;
інтегральної: оцінка повинна враховувати всі аспекти
роботи системи, всі вимоги бізнес-логіки системи і зручність роботи
кожного користувача;
кількісною: оцінка повинна бути для чисельної
того, щоб можна було порівнювати продуктивність, отриману при
різних обставин (наприклад, до і після оптимізації);
якісною: оцінка повинна тлумачитися в термінах «добре» – «погано».
Методика APDEX
Методика APDEX є широко
поширеним міжнародним стандартом оцінки продуктивності
інформаційних систем. Оцінка продуктивності системи за методикою
APDEX складається з наступних основних етапів:
Отримати список ключових операцій
Визначити пріоритет кожної операції
Визначити цільове час для кожної операції
Зібрати інформацію про час виконання кожної ключової операції
На підставі зібраних даних, отримати оцінку APDEX
Після цього можна інтерпретувати отриманий результат в термінах якісних оцінок (тобто, за шкалою «добре – погано»).
Отримати список ключових операцій
У працюючій системі виконується велика кількість різноманітних
операцій. Необхідно відібрати з них тільки ключові операції. Саме за
ним буде оцінюватися продуктивність системи в цілому.
Визначити пріоритет кожної операції
Для кожної операції необхідно визначити її пріоритет – унікальне
ціле число. Чим вище пріоритет операції, тим важливіше її
продуктивність для бізнесу замовника. Правильно розставлені
пріоритети дозволять в подальшому оцінити серйозність проблем з
продуктивністю в системі, і правило визначити пріоритети робіт по
оптимізації.
Визначити цільове час для кожної операції
Для кожної операції необхідно визначити цільове час – Т.
Цільове час – це вимога замовника до швидкості виконання даної
ключовою операції. Зверніть увагу на те, що це значення не
обчислюється і не підбирається досвідченим шляхом. Воно призначається,
виходячи з вимог бізнес-процесів замовника, міркувань зручності
користувачів і т. п. Критерій при призначенні часу Т: якщо дана
операція буде завжди виконуватися за час менше або рівне Т, то це
цілком і повністю влаштує замовника.
Зібрати інформацію про час виконання кожної ключової операції
Після цього необхідно отримати інформацію про фактичний час
виконання всіх ключових операцій в системі. Якщо інформаційна система
вже впроваджена і знаходиться в робочій експлуатації, то слід зібрати
інформацію про час відгуку системи на кожній ключовій операції при
кожному її виконання.
Інформація повинна бути зібрана за досить тривалий період
часу. Рекомендується зібрати дані не менше ніж за один повний
робочий день.
На підставі зібраних даних, отримати оцінку APDEX
Для обчислення APDEX, необхідно обробити дані щодо часу виконання всіх ключових операцій і отримати такі значення:
N – загальна кількість виконань даної операції
NS – кількість виконань з часом відгуку від 0 до Т
NT – кількість виконань з часом відгуку від T до 4T
Значення APDEX обчислюється за формулою: APDEX = (NS + NT/2)/N
Більш детальну інформацію по оцінці продуктивності системи за участю 1С можна отримати в статті Оцінка інтегральної продуктивності системи за методикою APDEX для 1С Підприємство 8