Де Аспірантам Публікувати Наукові Статті?

Де аспірантам публікувати наукові статті?
У відповідності з постановою ВАК Росії основні результати дисертаційного дослідження мають бути опубліковані для ознайомлення з ними наукової громадськості. Слід враховувати, що газетні статті, як правило, не кваліфікують як наукові. Крім того, проблематичним є віднесення до розряду наукових статей, опублікованих статей в популярних журналах. Тому статті наукового характеру друкуються переважно в наукових журналах. Приміром, науковою публікацією для економістів, соціологів і юристів, буде публікація в науковому журналі «Економіка Соціологія і Право». Для педагогів такою буде публікація в журналі «Питання Педагогіки». Науковий журнал-це журнал, що містить статті та матеріали досліджень теоретичного або прикладного характеру і призначений переважно для фахівців певної галузі науки.
Публікація основних наукових результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук, є однією з передумов атестації наукових кадрів. Тому особливе значення публікації мають для здобувачів наукового ступеня. При цьому кількість і якість публікацій з теми дослідження є одним з критеріїв оцінки дисертації.
Наукові Публікації виконують кілька функцій
– роблять результати наукової роботи доступними науковому співтовариству
– свідчать про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми;
– є непрямим підтвердженням достовірності основних результатів, отриманих у дисертації, її новизни та наукового рівня, оскільки після виходу в світ публікація стає об’єктом вивчення й оцінки широкою науковою громадськості;
– відображають основний зміст дисертації.