Деякі Особливості Мови Есперанто

Об’єднання людей всієї планети було каменем спотикання видатних людей протягом багатьох століть. Як було б добре, якби люди вільно розуміли один одного, якщо б між ними не існувало мовного бар’єру. На сьогоднішній день така можливість існує завдяки Доктор Есперанто – лікаря-окуліста Людвіка Заменгофу, який і розробив Міжнародна мова Есперанто.
Завдяки цій видатній людині мільйони людей на планеті можуть не тільки зрозуміти один одного, але і вільно спілкуватися.
У 28 років доктор Заменгоф видав підручник першого, унікального штучного мови, який став міжнародною мовою спілкування. Він називається «Lingvo internacia». Ідея створення мови, на якому могли б спілкуватися люди різних національностей, прийшла йому в голову ще коли він навчався у гімназії. Юний гімназист, спостерігаючи ситуацію в своєму рідному місті, прийшов до висновку, що для того, щоб об’єднати всі нації, потрібно, в першу чергу, щоб вони розуміли один одного. Адже в Білостоці (розташований на території Польщі), місті, який був рідним для Заменгофа, жили люди різних національностей (білоруси, росіяни, поляки, євреї та німці), які не розуміли один одного з-за того, що говорили на різних мовах і ворогували між собою.
Перша його спроба створити загальний мову не увінчалася успіхом. Граматика мови була дуже складною. Також існувала й інша версія його невдачі. Коли батько Людвіка дізнався, чим займається його син, він вирішив, що його нащадок втрачає дорогоцінний час на всяку нісенітницю, а не вчитися. Тоді він спалив зошит сина з записами мови. Заменгоф після цього з великою старанністю взявся за навчання. Він вивчив англійський, французький, німецький грецька мови та латинь. На підставі своїх знань він зробив висновок, що новий мову повинен включати в себе суфікси, префікси і корені з вивчених ним мов, тоді будь-яка людина зможе знайти у загальному мовою щось своє, рідне, близьке своєму мови.
Робота над створенням міжнародної мови йшла повільно, так як до того часу Заменгоф вже закінчив університет і почав лікарську практику. В результаті цього на розробку мови нового часу було мало. Пройшли роки до того, як робота над граматикою мови і його словником була закінчена. Тут з’явилася нова перешкода. Для видання книги потрібні були гроші. Протягом 2-х років Людвік Заменгоф шукав спонсорів для фінансування своєї книги. І ось, нарешті, йому пощастило. Роботою зацікавився його майбутній тесть і дав йому грошей на публікацію брошури. Так в 1887 році побачила світ досить тонка книжка під назвою «Міжнародний мову. Передмова і повний підручник».
Сам же автор підписався псевдонімом Доктор Есперанто.
Слово «есперанто» в перекладі з створеного Заменгофом мови означає «сподівається». Таку назву автор дав своєму мови, тому що основною ідеєю його створення була надія на те, що люди всього світу об’єднаються допомогою засобу міжнародного спілкування.
Основою алфавіту, Есперанто є латинь. Але складається з 28 знаків: 5-ти голосних, 2-х півголосних і 21 приголосної букви і кожній букві відповідає один звук. Граматика мови Міжнародного дуже проста. Вона включає в себе 16 правил, і в них відсутні будь-які винятки.
Якщо розглядати частини мови, то кожна з них має своє закінчення: іменник – -o, ім’я прикметник – -a, невизначена форма дієслова (інфінітив) – -i, похідні прислівники – -e. В Есперанто не існує такої категорії, як рід. А для позначення роду використовуються займенники він – li, вона – si, вони – gi. Множина має закінчення-as, дієслово у теперішньому часі – -as, в майбутньому – -os, в минулому часі – -si.
Велика частина слів має германські та інші романські корені, а також суміш латини і грецької мови. З російської і польської мови в Есперанто увійшло досить багато слів. А якщо говорити окремо про запозичення з англійської мови, то таких слів у словниковому запасі мови Міжнародного досить не багато. Це сталося через те, що в той час (на відміну від ситуації, яка має місце в наші дні) англійська мова не був широко поширений в світі. У французькій мові Людвік Заменгоф запозичив у свою мову більшу кількість слів, ніж в англійській і вніс в них регулярні зміни звуків. Також з французької мови автор переніс дієслівні основи.
Система лексики Міжнародної мови є в даний момент автономній. Вона погано запозичує нові основи. Нові поняття створюються з елементів лексики, який вже існують. Це можливо в силу того, що мова Есперанто має досить багатими можливостями словотворення за допомогою суфіксів, префіксів та інших елементів граматики. Однак особливість мови полягає в тому, що в ньому міститься мала кількість афіксів і коренів, які необхідні для володіння Есперанто.
Педагогічною цінністю Есперанто є те, що його вивчення позитивно впливає на подальше освоєння інших мов. Шляхом проведення міжнародних експериментів було доведено, що людині, яка володіє Есперанто на 35% легше вивчити іншу іноземну мову. і це стосується не лише дорослих, але і дітей. Так, цінність мови полягає у полегшенні вивчення іноземних мов. І саме з цією метою навчання мови практикується в деяких середніх школах Росії, України, Угорщини та інших країн.
Простота, нечисленність і регулярність правил Есперанто роблять мову досить легким для навчання і розуміння, ніж велика частина «живих» мов. Близько 16 000 000 людей у світі володіють Міжнародною мовою Есперанто. На цей мову перекладено твори світової класики і Біблія. Есперанто – мова, яка не належить жодній країні, ні однієї нації, він унікальний. Тому доповнювати його, розширювати лексику і змінювати якимось чином його фонетику, по суті, нікому. І для того, щоб мова нарешті вийшов на рівень світового мови і займав хоча б таке ж місце, як англійська мова, потрібно щоб його більше використовували у спілкуванні. Однак на сьогоднішній день такої тенденції не існує.