Дозвіл На Будівництво,будівельні Компанії,будівництво,ремонт

Дозвіл на будівництво в Україні
дозвіл на строительствоС введенням в дію Закону України “Про планування і забудову територій” затверджено новий порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Раніше це регламентувалося державними будівельними нормами ДБН А. 3.1-2-93. Натомість їх у грудні 2000 р. у Міністерстві юстиції України зареєстровано нове “Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, де встановлені порядок і умови надання дозволу на будівництво.будівельні компанииНа які види робіт необхідно отримувати разрешениеВ відповідності із чинним в Україні законодавством і введеним в дію новим “Положенням…” дозвіл на будівельні роботи необхідно отримувати при виконанні робіт по новому будівництву, а також розширенню, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту будівель і споруд. Під розширенням розуміється будівництво додаткових приміщень, будівель і споруд, що зводяться в рамках єдиного будівельного комплексу. Під реконструкцією – будівельні роботи, пов’язані із зміною призначення об’єкта у межах існуючих будівельних габаритів (складовою частиною реконструкції може бути капітальний ремонт об’єкта). Під реставрацією – повне або часткове відновлення об’єкта, в т. ч. пам’ятки архітектури (капітальний ремонт може бути складовою частиною реставрації).Виконання будівельних робіт без дозволу, а також робіт не зазначених у дозволі на будівництво, в т. ч. після закінчення строку дозволу (без перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України.
Хто видає разрешениеРазрешение на будівництво видається органами державного архітектурно-будівельного контролю України (Держархбудконтролю). Такий дозвіл є юридичним документом, що засвідчує право замовника (забудовника) та генпідрядника на виконання будівельних робіт, а також їх фінансування, підключення об’єкта до інженерних мереж, видачу ордерів на земляні роботи. Дозволи можуть видаватися на виконання усього комплексу робіт на окремі види будівельних робіт (підготовчі роботи, земляні роботи, нульовий цикл, прокладання комунікацій тощо), а також на будівництво в цілому (комплекс будівель і споруд) або окремі об’єкти, будівлі і споруди.
Які необхідні документи для отримання разрешенияУстановлен наступний порядок реєстрації об’єктів та видачі дозволу на будівництво, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості будівельних організацій. Замовник (забудовник) подає до органу держархбудконтролю за місцем будівництва об’єкта наступні документи:- заява замовника (забудовника) за встановленою формою;- документ, що підтверджує право замовника (забудовника) на користування або власність земельної ділянки, на якому буде розміщений будівельний об’єкт;- рішення виконавчого органу відповідної Ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта;- затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію та висновок місцевого органу у справах містобудування та архітектури про погодження проектної документації;- наказ генпідрядної будівельної організації про призначення виконавця робіт з його підпискою та загальний журнал робіт;- наказ замовника про призначення працівника технічного нагляду з його підпискою;- наказ проектної організації про призначення авторського нагляду із зобов’язанням представника авторського нагляду та журнал авторського нагляду у двох примірниках;- копії будівельного генерального плану в двох примірниках, погодженого органом у справах містобудування і архітектури та іншими зацікавленими органами (державтоінспекція, генпідрядник, замовник, землекористувачі сусідніх земельних ділянок, якщо під час будівельних робіт буде використовуватися належить їм ділянка землі);- копію паспорта фасадів у двох примірниках, погодженого з місцевим органом у справах містобудування і архітектури;- пояснювальну записку для реєстрації;- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи.У разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту і технічного переоснащення будівель та споруд без зміни цільового призначення об’єкта замовник (забудовник) подає також копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт.
Строки і порядок розгляду документовВся необхідна документація надсилається замовником (забудовником) інспекції держархбудконтролю за місцем адміністративно-територіального розташування об’єкта.Орган держархбудконтролю в місячний термін розглядає вищезазначені документи та приймає рішення про надання дозволу на будівництво або відмову у видачі дозволу. При позитивному рішенні замовнику (забудовнику) видається дозвіл на виконання будівельних робіт із зазначенням терміну його дії, основних етапів робіт, найменуванням генпідрядника, організацій, які здійснюють авторський і технічний нагляд. Одночасно в загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, один примірник будгенплану та пояснювальну записку ставиться штамп про реєстрацію об’єкта.У разі відмови у наданні дозволу замовнику (забудовнику) надсилається письмова відповідь з мотивуванням причин прийнятого рішення. У разі повторного звернення замовника (забудовника) інспекція держархбудконтролю розглядає питання про надання дозволу в термін, що не повинен перевищувати 10 днів з моменту надання документів.При отриманні дозволу замовник (забудовник), почавши виконання будівельних робіт на об’єкті, зобов’язаний у 7-денний термін повідомити про це інспекцію держархбудконтролю.Після закінчення терміну дії дозволу на будівництво замовник (забудовник) повинен продовжити його в органах держархбудконтролю, в іншому випадку дозвіл вважається таким, що втратив чинність, а будівництво – самовільним. При зміні генпідрядної організації або передачу права на будівництво об’єкта іншому замовнику, дозвіл на будівництво підлягає перереєстрації не пізніше ніж у двотижневий термін.У разі консервації об’єкта замовник (забудовник) зобов’язаний здати інспекції держархбудконтролю дозвіл на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про консервацію об’єкта згідно з Порядком консервації та розконсервації об’єктів будівництва, затвердженим наказом Держбуду від 27.12.95 № 258 та зареєстрованим у Мін’юсті 13.03.96 за n 109/1134. Для одержання дозволу на поновлення будівництва об’єкта замовник (забудовник) повинен представити в інспекцію держархбудконтролю, крім вищевказаних документів, ще документ про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва, виданий проектною організацією, яка розробила проект. У разі, якщо на момент поновлення будівництва, умови, на підставі яких було видано дозвіл, не змінено, то дозвіл повертається замовникові (забудовникові) за його заявою з представленням документа про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва.
Види будівельних робіт, що не потребують разрешенияЕсть деякі види будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл. Це:- поточний ремонт будівель та споруд без зміни призначення приміщень;- тимчасові будівлі та споруди, зведення яких не потребує виконання робіт з улаштування фундаментів;- облаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення території, будівництво спортивних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів;- улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо майданчиків літніх кафе (літні майданчики для торгівлі і обслуговування населення без навісів);- відновлення просевшего або влаштування нового мостіння навкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами від розмивання або зволоження;- відновлення або улаштування нових тротуарів;- відновлення або улаштування нових проїзних доріг біля будинків;- капітальний ремонт та реконструкція повітряних лінійних електромереж;- захист мереж від злектрокоррозии;- проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією аварій (обвалів) та відновленням функціонування об’єктів для забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях.
Про порядок видачі дозволу індивідуальним застройщикамВ зв’язку з збільшенням індивідуального будівництва житлових будинків, господарських та побутових споруд становить інтерес порядок отримання дозволів на будівництво в цих випадках.Індивідуальним забудовникам дозвіл на виконання будівельних робіт видається на підставі заяви забудовника, документа про право на землекористування, дозволу на будівництво (видане відповідним органом виконавчої влади), проектної документації зі штампом погодження місцевим органом у справах містобудування і архітектури, а також передплати виконавця робіт та наказу про його призначення у разі будівництва підрядним способом. Відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність” при будівництві індивідуальних житлових будівель у два поверхи і вище, а також при будівництві на територіях із складними інженерно-геологічними умовами у сейсмонебезпечних районах, – індивідуальний забудовник зобов’язаний забезпечити відповідний технічний та авторський нагляд. Термін розгляду документів індивідуальних забудовників в інспекції держархбудконтролю не повинен перевищувати 15 днів.будівельні компанииГде і як можна оскаржити неправомірну відмову у видачі разрешенияНеправомерные дії посадових осіб інспекцій держархбудконтролю з питань реєстрації об’єктів та видачі дозволу на виконання будівельних робіт можуть бути оскаржені в судових органах у встановленому порядку. Посадові особи інспекцій держархбудконтролю, які при видачі дозволів на виконання будівельних робіт вимагають будь-які інші документи, крім перерахованих вище, можуть бути притягнуті до відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.