Фінанси , Кредит, Позабюджетні Фонди Страхування, Фондовий Ринок

Часто цей термін використовується для позначення грошей, тому що фінанси є ще і узагальнюючим поняттям, яке включає в себе також і грошові кошти, їх створення, використання і рух, перерозподіл і розподіл. У поняття фінансів входять також економічні відносини та розрахунки між господарюючими суб’єктами, використання та обіг грошових коштів. Бюджет теж входить в поняття фінансів і виражає економічні відносини, які пов’язані з утворенням і використанням грошей у процесі розподілу національного доходу. Такі відносини держава організовує для формування і використання загальнодержавних коштів для реалізації політичних, економічних і соціальних завдань.
Фінанси відображають рівень розвитку і господарське життя країн і народів. Цей економічний інструмент є невід’ємною частиною грошових відносин. З його допомогою держава контролює утворення грошових фондів і перерозподіл валового внутрішнього продукту.
Звичайно, фінанси відносяться до категорії грошей, але поняття «гроші» і «фінанси» не треба плутати. Фінанси – це більш широке поняття. Воно включає в себе відносини між державою і суб’єктом, формування бюджету, податки, збори та інші платежі до державної скарбниці, за допомогою створення нормативно-правового фіскального апарату, так як надходження таких зборів має державно-примусовий характер.
Фінансові відносини формують фінансову систему, яка являє собою сукупність різних фінансових відносин, що характеризуються різною роллю в суспільному відтворенні і формуванні грошових фондів. Фінансова система включає в себе державний бюджет, кредит, позабюджетні фонди, фонди страхування, фондовий ринок, фінанси господарюючих приватних, акціонерних, муніципальних, державних суб’єктів. Фінансові системи потужно впливають на економіку країни. Чим більше і різноманітніше фінансові відносини, тим ефективніше економіка держави.
Для чого потрібно управляти фінансами? Управління фінансами включає в себе прийоми і методи впливу на об’єкт для досягнення певного результату, досягнення максимально ефективного розподілу фінансових ресурсів. Одним з інструментів управління є фінансове планування. Це впорядкований процес, пов’язаний з обробкою інформації, спрямований на ефективне досягнення певних цілей. Основною метою планування є визначення засобів і інструментів, що знижують ризик прийняття помилкових рішень.