Як Написати Вступ До Диплому?

Дивна річ: з часом все значного масиву студентської дипломної роботи (80-100 сторінок) реально впливає на її оцінку атестаційною комісією тільки текст введення. Ну не образливо: працює студент, оре, аналізує безліч наукових джерел, першоджерел, виламує собі і оточуючим мозок, і – на тобі. Послухали члени атестаційної комісії дипломника, головами похитали, погортали текст його дипломної роботи і зупинилися саме на введенні до неї:-що то Ви, батенька, ту вказали неправильно об’єкт (предмет) дослідження, не на ті методи дослідження послалися, визначаючи методологію свого дослідження і т. п.
А все інше як же: аналіз, таблиці, розрахунки, рекомендації, всілякі там малюнки і графіки? З ними-то як бути? А члени комісії все своє: робота, звичайно, серйозна, багато сил Ви, шановний, на неї витратили. Але ось з методологією-то у Вас якось не дуже: як же Ви тоді роботу-то написали, а? І отримує студент четвірочку замість очікуваної п’ятірки, а то й того гірше.
Ось така історія. І думає потім дипломник-невдаха про те, що говорив йому препод (читай: науковий керівник): «Кожне слово у введенні зважуйте, почитайте уважно методичні рекомендації і робіть все, як там зазначено».
А там зазначено, наприклад, що у введенні «…слід розкрити основний зміст, теоретичне і практичне значення обраної теми, довести її актуальність. При цьому повинні бути визначені мета, завдання, які ставить перед собою студент при написанні роботи, вказано предмет та об’єкт дослідження».
Або ось ще: «як об’єкта дослідження визначається обраний елемент реальності, який володіє очевидними кордонами, відносною автономністю існування і якось проявляє свою відокремленість від навколишнього його середовища. Іншими словами, об’єкт дослідження – це більш широке педагогічне або психологічне явище або поняття, яке входить предмет дослідження, або частиною якого є предмет дослідження».
На жаль, таких методичних рекомендацій, виданих навчальними закладами, сьогодні – переважна більшість.
Ти диви, розберися, що саме мала на увазі кафедра Вашого улюбленого вузу, коли виписувала ось такі рекомендації своїм студентам – без п’яти хвилин фахівцям! Чи можна за таким методичним рекомендаціям щось виразне написати в цьому самому введенні? Це не по плечу навіть самому що ні на є письменнику-професіоналу! А якщо до цього ще додати, що сьогодні взагалі рідкісні викладачі-ентузіасти працюють з дипломниками на совість, то ситуація може бути охарактеризована як патова – для студентів-дипломників, звичайно. Як написати вступ до диплому, ну як?
Ось і звертаються студенти – бідні і не дуже письменників-професіоналів. Але і з них далеко не все, на жаль, здатні професійно сформулювати об’єкт і предмет дослідження, вказати методи дослідження і т. д. Так що, як кажуть, коло замкнулося. Є, правда, ще один варіант – щоб горезвісне введення до дипломної роботи написав сам науковий керівник студента-дипломника. Але це вже – питання приватного характеру.
Між тим, дійсно, введення – це переддень самої дипломної роботи, чітке формулювання того, що збирається робити її автор, що досліджувати і за якою проблематики, якими методами та інструментами дослідження має намір користуватися і т. д. Тому, представляється, що проблема низького рівня тексту введень до студентських дипломних робіт – це передусім проблема самих внз та кафедр – якості видаваних ними методичних рекомендацій, а також фактичної відсутності допомоги з боку багатьох наукових керівників. Звичайно, у викладачів є «своя правда» в умовах низької, навіть негідною оплати праці, великої завантаженості і т. д. Але все це обговорюваної проблеми не вирішує.
Отже, що ми маємо, як кажуть, в сухому залишку?
По-перше, потрібно навчати студентів написання такої важливої структурної частини дипломної роботи, як введення. Ось так прямо брати і навчати: давати, наприклад, їм додому завдання написати введення по конкретній темі.
По-друге, необхідно зробити, нарешті, тексти методичних рекомендацій для написання дипломних робіт нормальними, тобто зрозумілими для студентів, витягти з них мудровані формулювання, а замість них забезпечити методички зрозумілими для студентів прикладами того, що є об’єкт дослідження, предмет і т. д.
А поки ми будемо мати те, що маємо: студенти будуть замовляти дипломні роботи у професійних письменників, кращі з яких, на щастя, добре розуміють, що таке запровадження та як його грамотно скласти.