Як Вибрати Тему Диплома?

З чого почати? Звичайно, з вибору теми дипломної роботи, тільки от як це зробити так, щоб:
а) потім не шкодувати про зроблений вибір, що, взагалі кажучи, є складна філософська проблема;
б) щоб надто не ускладнити собі життя написанням дипломної роботи, тема якої не знайшла поки належного вивчення в наукових дослідженнях;
в) щоб не увійти в довготривалий конфлікт з кафедрою внз і науковим керівником;
г) щоб змогти сказати все ж якесь своє «слово» у вирішенні вивченою в роботі проблеми, адже це принципово важливо для будь-якої наукової роботи, а такої, без сумніву, є дипломна робота.
Далі. Обираючи тему майбутньої дипломної роботи, звичайно, непогано б заглянути в методичні рекомендації щодо написання випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт (ВКР) вузу. Там є деякі поради на цей рахунок.
Як правило, в методичних рекомендаціях абсолютно справедливо вказується, що тема дипломної роботи повинна бути погоджена студентом з науковим керівником, що, безумовно, правильно. Студентам надається також право самостійного вибору теми з подальшим погодженням з керівником дипломної роботи та затвердженням на засіданні кафедри. Але ось в деяких рекомендаціях є якісь дивні доповнення: «Виконання студентом роботи за самостійно визначеної темі розглядається як невиконання ВКР і оцінюється «незадовільно» науковим керівником. З текстом такої роботи студент не допускається до захисту ВКР».
Цікаво, а як тоді бути в ситуаціях, коли у студента є чітко виражений інтерес до певної наукової проблеми, до практичної сфері діяльності, в якій він вже давно і успішно працює, якщо є побажання на цей рахунок його роботодавця і т. д. Адже, слідуючи тим же методичних рекомендацій, «…студент може вибрати таку тему, яка їм була мало вивчена в процесі навчання у вузі, щоб розширити свої знання у відповідній галузі. При цьому завжди слід мати на увазі; що вибір теми повинен бути обґрунтований». Так хто ж приймає рішення про те, обгрунтована та чи інша тема чи ні?
У зв’язку з цим цікаво заглянути в «методичку» одного шановного московського юридичного вузу, де чорним по білому написано, що будь-які уточнення теми ВКР студентом здійснюються «…з санкції керівника дипломної роботи». Більш того, після вибору теми, вона надсилається для погодження на відповідну кафедру вузу «…для її експертизи. При цьому, в процесі перевірки на кафедрі найменування теми може бути змінено на більш милозвучне і коректне з позицій її відповідності конкретної спеціалізації і грамотності її формулювання. У разі невідповідності цим критеріям, тема може бути відхилена і студенту запропоновано вибрати іншу тему».
Здорово, просто без коментарів! Але якщо все ж настирливий студент, який прагне сказати своє якесь слово в юридичній науці, вибрав ту тему для дипломної роботи, яка йому до душі (причому за його душі), то «…ця тема в офіційному порядку була визнана непридатною, змінена або замінена», і студент зобов’язаний написати ВКР нової теми. Слово «старий» просто чудово стосовно до теми дипломної роботи! Як співвіднести його зміст зі словами «наукова робота», «актуальна тема» і т. д.?
Ну що, студенти-дипломники, напружте мізки, подумайте, як поєднати Ваші особисті наукові інтереси, практичну значимість теми роботи та її «придатність», з точки зору вузу, для дослідження в майбутньої дипломної роботи, – і вперед!
А якщо серйозно, то зовсім не зрозуміло, для чого, у методичних рекомендаціях вузів потрібні такі жорсткі обмеження? Що студент-юрист напише роботу про те, як Батьківщину продати або вибуховий пристрій зробити? В нашому законодавстві стільки прогалин, причому в будь-якій галузі, а в юридичних науках стільки складних, десятиліттями не вирішуваних проблем, що, по суті, будь-яка, навіть сама вузька тема, може бути обґрунтовано визнана актуальною! Так чому б студенту не спробувати розробити?
У підсумку рада такий: знаходите, шановні студенти-дипломники розумний компроміс між Вашими науковими інтересами, реальними можливостями написати і захистити дипломну роботу, не входячи «в штопор», і своїм науковим керівником, його пристрастями, інтересами і можливостями надати Вам реальну допомогу в написанні дипломної роботи.
Власне, вся наша життя – не що інше, як компроміс, так що нічого нового…