Комплекс Дій По Створенню Перекладу Тексту

Комплекс дій по створенню перекладу тексту в загальному сенсі можна назвати процесом перекладу. При цьому перекладач повинен пройти декілька стандартних етапів роботи: прочитати текст цілком, розділити його на частини, а потім працювати безпосередньо з кожною частиною. Для початку перекладачеві потрібно отримати всю інформацію з документа, проаналізувати і повністю зрозуміти її, а потім підібрати мовні засоби для її переказу. Але здійснити це не так просто, як здається. По-перше, потрібно враховувати сенс всього документа, а не тільки окремо взятого абзацу. А по-друге, нерідко зустрічаються слова, переклад яких скрутний, – абревіатури, назви, імена тощо.
З’ясувати закономірності переходу від оригінального до перекладеного тексту покликана теорія перекладу. Технічний переклад має свої особливості. Точно так само літературний переклад відрізняється власним набором правил, рекомендованих методик. Сам процес перекладу відбувається під час розумової діяльності перекладача. Так що дослідникам залишається лише уявляти і формулювати теоретичні моделі перекладу. У цьому сенсі модель складається із сукупності розумових операцій, завдяки яким відбувається переклад всього документа або окремих його частин.
Дослідниками розроблено кілька моделей, які описують роботу механізму передачі інформації з однієї мови на іншу. В основі денотативной моделі лежить наступний посил: всі мовні одиниці описують певні денотати (речі, явища, відношення). А в кожному тексті неодмінно міститься інформація про денотате або їх сукупності. Виходить, що в процесі перекладу потрібно описати ту ж ситуацію, яка описана в джерелі. Якщо уявити ситуативну модель перекладу, то процес перекладу проходить від тексту оригіналу до реальної ситуації, а потім цю ж ситуацію передають засобами іншої мови. Зворотний переклад на німецьку або англійську мову здійснюється таким же чином.
Краще всього така модель процесу перекладу працює у разі відсутності еквівалентної лексики. Також вона може бути застосовна, коли вибір того чи іншого варіанта перекладу лексичних одиниць точно визначається ситуацією.
Друга модель перекладу – трансформаційно-семантична. Тут панує правило нерозривному зв’язку лексичних одиниць двох документів: оригіналу і перекладу. Вважається, що з допомогою перекладацьких перетворень можна перейти від текстових одиниць оригіналу до одиниць кінцевого документа. Модель передбачає кілька етапів. Спочатку аналізується синтаксична структура оригіналу, причому тут же відбувається спрощення структурних форм. Тобто складна лексика замінюється більш простий без втрати сенсу. Для цього кожний елемент тексту зіставляється з більш простим аналогом, близьким за значенням словом. На наступному етапі моделі відбувається заміна компонент словами і виразами іншої мови. Нарешті, на останньому етапі проходить реструктуризація. Створюється пропозиція, що відповідає всім правилам мови перекладу і нормам мови. Формується правильний порядок слів в реченні, вибирається потрібна форма слова, уточнюються значення і т. д. Такий переклад з англійської більш об’єктивний. Поряд з пояснювальним, описовим перевагою, він підкреслює важливість мовних одиниць. Найчастіше перекладачі використовують саме такий підхід. Спільність між двома документами, початковим і підсумковим, виділяється з допомогою одиниць мови.
Природно, така модель процесу перекладу, не є єдино вірною, універсальної. Незважаючи на адекватність моделі, вона не передбачає дій, у разі відсутності трансформацій, яких можна застосувати до текстових одиниць оригіналу.