Лізинг – Особливості І Переваги

Види лізингу
Фінансовий лізинг (фінансова оренда). Термін договору лізингу порівняємо з терміном корисного використання об’єкта лізингу. Як правило, по закінченні договору лізингу залишкова вартість об’єкта лізингу близька до нуля і об’єкт лізингу може без додаткової оплати перейти у власність лізингоотримувача. По суті, є одним із способів залучення лізингоодержувачем цільового фінансування (в цілях придбання об’єкта лізингу).
Операційний (оперативний) лізинг. Термін договору лізингу істотно менше терміну корисного використання об’єкта лізингу. Зазвичай предметом лізингу є вже наявні в розпорядженні лізингодавця активи (не може бути третьої сторони — продавця). Після закінчення договору об’єкт лізингу або повертається лізингодавцю і може бути переданий в лізинг повторно, або викуповується лізингоодержувачем за залишковою вартістю.
Особливим випадком є поворотний лізинг, при якому продавець лізингового майна одночасно є лізингоодержувачем. Фактично, це форма отримання кредиту під заставу виробничих фондів і отримання додаткового економічного ефекту від відмінностей в оподаткуванні.
Переваги лізингу перед кредитом
Придбання основних засобів у формі лізингу дозволять знизити податкове навантаження підприємства. Зокрема, платежі за лізинговими договорами зменшують оподатковувану базу по податку на прибуток (є витратами). Крім цього, прискорена амортизація (з коефіцієнтом 3) дозволяє балансоутримувачу знижувати базу для розрахунку податку на майно і додатково знизити базу розрахунку податку на прибуток. Планування потоків ПДВ при лізингу вимагає ретельного підходу у відповідності з діючими нормативними документами і, іноді, може забезпечити додаткові вигоди при лізингу.
Особливим випадком є поворотний лізинг, при якому лізингоодержувач є одночасно і продавцем лізингового майна. Тобто організація бере в лізинг обладнання (чи інше майно), яке спочатку належало їй самій. При поворотному лізингу між лізингодавцем (лізинговою компанією) і організацією укладаються два договори: купівлі-продажу майна та здачі його в лізинг. Обидва документи підписуються одночасно.
Діяльність лізингових компаній
На сьогоднішній день лізингові компанії надають клієнтам послуги лізингу, як універсальні (всі види діяльності), так і спеціалізовані (певна сфера діяльності). Вони користуються великою популярністю, так як допомагають швидко вирішувати виникаючі проблеми з найменшими витратами. За даними рейтингового агентства «Експерт РА», в 2010 році активність на ринку лізингу в Росії перевершила всі прогнози: сума нових угод зросла в 2,3 рази порівняно з 2009 роком – до 725 млрд рублів. Сукупний лізинговий портфель збільшився на 23% і склав 1180 млрд рублів. Останнім часом зросла роль лізингових компаній, які почали активно впливати на економічний розвиток країни, сприяючи припливу інвестицій у виробництво, пропонуючи дуже вигідний механізм фінансування, доступний вітчизняним підприємствам. Це позитивно позначається на обсягах внутрішнього виробництва, активізується реалізація основних фондів.