Оподатковувана База По Усн 6%

Спрощена система оподаткування (УСНО) в даний час застосовується як фізичними, так і юридичними особами. Для цього необхідно зареєструватися в якості індивідуального підприємця. Нижче перелічимо податки, які зобов’язаний виплачувати ІП в процесі здійснення підприємницької діяльності.
– Єдиний податок, (розрахунок податку йде від доходів – 6% чи 15% від доходів, зменшених на величину витрат);
– в Пенсійний фонд (на страхову і накопичувальну частини) – 26%;
– в Фонд соціального страхування – 2,9%; – у Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування – 2,1% – у територіальні фонди обов’язкового медичного страхування -3%. Податки, зазначені у пунктах 2-5 сплачуються з нарахованої заробітної плати найманим працівникам.
Крім цього, існує ряд податкових зборів, від яких звільняється особа, що застосовує спрощену систему оподаткування: – податок на прибуток; – податок на майно; – податок на додану вартість.
Індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, податку на майно фізичних осіб. Однак не всі юридичні особи мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, а застосовують її індивідуальні підприємці повинні відповідати деяким вимогам: юридична особа повинна мати річний дохід менше 60 мільйонів; чисельність найманих працівників не повинна перевищувати 100 осіб; організації, частка участі в яких інших організацій становить менше 25%.
Не вправі застосовувати УСНО наступні організації: організації, в структурі яких є філії ; банківські організації; страхові компанії; недержавні пенсійні фонди; інвестиційні фонди; професійні учасники ринку цінних паперів; ломбарди; організації та ВП, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також займаються видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин; займаються гральним бізнесом; нотаріуси, які мають приватну практику, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також інші форми адвокатських утворень; організації, є учасниками угод про розподіл продукції; організації та ВП, перейшли на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників; організації, у яких залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує 100 мільйонів рублів; бюджетні установи; іноземні компанії.
Ранжування ставок єдиного податку Як згадувалося вище, існує 2 податкові ставки єдиного податку:
• 6%, які стягуються з оподатковуваної бази ДОХІД;
• 15%, які стягуються з оподатковуваної бази ДОХІД-ВИТРАТИ. Існують і інші ставки податку, але вони застосовуються з дозволу податкової інспекції у досить рідкісних випадках. Перед тим як вибирати систему оподаткування, необхідно порахувати передбачуваний обсяг щомісячного ДОХОДУ, відповідно до статті 346 частина 15 «Порядок визначення доходів».
Керуючись якою, об’єктом оподаткування визнається виручка від реалізації товарів і послуг, як власного виробництва, так і раніше придбаних, а також виручка від реалізації майнових прав і позареалізаційні доходи (стаття 250 «Позареалізаційні доходи»).
Особливо відзначимо, що є так званий закритий перелік доходів, які не підлягають оподаткуванню, вони зазначені в статті 251 «Доходи, не учитываемее при визначенні податкової бази».
Зокрема до таких доходів належать кошти, отримані в рамках цільового фінансування, наприклад, беруть участь у програмі центрів самозайнятості. Для того, щоб ці доходи не входили в оподатковувану базу, необхідно проводити роздільний облік доходів і витрат, отриманих в рамках цільового фінансування.
При 6% ставкою УСНО підприємцю не потрібно підтверджувати свої витрати, оскільки він сплачує податок з доходу. Проте це не знімає обов’язку продовжувати вести облік витрат, відображаючи їх у книзі доходів і витрат. При 15% ставці УСНО організація не тільки зобов’язана підтверджувати всі свої витрати, крім цього, вона має право зменшити податкову базу тільки на закритий перелік витрат (стаття 346 частина 16 «Порядок визначення витрат»). Видатки, не зазначені в списку, не зменшують базу для визначення єдиного податку, але враховуються у книзі доходів і витрат. Сплата податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування. Податковим періодом в РФ визнається 1календарный рік (з 1 січня до 31 грудня кожного року). У разі, коли компанія зареєстрована в поточному році, податковим періодом для неї буде вважатися період з моменту офіційної реєстрації до 31 грудня поточного року.
Рік прийнято ділити на квартали (січень, лютий, березень – 1 квартал, квітень, травень, червень – 2 квартал, липень, серпень, вересень – 3 квартал, жовтень, листопад, грудень – 4 квартал). Сплата авансових платежів по єдиному податку проводиться у строк до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Так за 1 квартал авансовий платіж з єдиного податку сплачується на реквізити територіального податкового органу до 25 квітня. За 3 місяці організація або ПІДПРИЄМЕЦЬ визначають базу оподаткування, виходячи із записів бухгалтерського обліку. Податок сплачується через розрахунковий рахунок організації у безготівковій формі або через Ощадбанк по квитанції. Норми нарахування і сплати податку.
Відповідно до Податкового кодексу сума податку платником податку, який застосовує ССО, визначається самостійно (стаття 346 частина 21 «Порядок обчислення і сплати податку»). Є деякі особливості розрахунку авансового платежу на 6% і 15% УСНО. Розберемо це на конкретному прикладі.
ТОВ «Еталон» за квартал отримала дохід у розмірі 325570 рублів, за цей період сплатили страхових внесків на обов’язкове пенсійне страхування, обов’язкове медичне страхування і обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві – 35600 рублів.
Розрахунок: 325570х6%=19534,2 рубль 50% від податку: 19534,2/2=9767,1 рубль Так як сума єдиного податку може бути зменшена на суму страхових внесків не більш, ніж на 50%, а сплачена сума страхових внесків значно перевищує суму єдиного податку, то можемо зменшити на 50% значення останнього. Тобто в бюджет ми сплатимо 9767,1 рубль.
Сума авансових платежів визначається наростаючим підсумком з початку року. При цьому розрахунок проводиться таким чином. 1 квартал: НБ 1 кварталу х НС=ЄП 1 кварталу 2 квартал: НБ за півріччя х НС – ЕН 1 кварталу = ЕН за півріччя 3 квартал: НБ за 9 місяців х НС – (ЄП за 1 квартал + ЕН за півріччя) = ЕН за 9 місяців 4 квартал: НБ за рік х НС – (ЄП за 1 квартал + ЕН за півріччя +ЕН за 9 місяців) = ЕН за рік Де НБ – податкова база, НС – податкова ставка, ЄП – єдиний податок.
Сейтбекова Єлизавета Володимирівна, Керуюча “Аудиторською фірмою “БІЗНЕС-СТУДІО”