Організація Пізнавальної Діяльності Студентів Вятггу При Використанні Дистанційних Освітніх Технологій

Традиційно в ВятГГУ використовують такі форми організації навчання, як лекції, лабораторні роботи, практичні і семінарські заняття, колоквіуми, заліки, конференції, іспити тощо Дистанційні освітні технології вносять свою специфіку в цей перелік.
Можливі види діяльності в інтернеті студентів, що навчаються дистанційно в ВятГГУ:
пошук інформації (робота з браузерами, базами даних, довідковими системами, робота в електронних бібліотеках пошук за електронним каталогам, придбання платної і безкоштовної навчальної літератури тощо);
спілкування (електронна пошта, система індивідуального листування всередині сайтів, участь у роботі форумів, чатів, відеоконференцій, спілкування в ICQ і т. д.);
публікація в мережі (створення індивідуальних веб-сторінок, сайтів, робота з обмінником та ін).
Ця класифікація лежить в основі виділення видів пізнавальної діяльності студентів у відкритому інформаційному просторі, яким є Інтернет, а також на нашому навчальному сайті відділу дистанційної освіти ВятГГУ (Кіров).
Викладачам ВятГГУ корисно знати, що кожен вид діяльності студентів в інтернеті і на сайті вирішує певні завдання навчально-пізнавального характеру: написання рефератів, розробка індивідуальних і групових проектів, виконання дослідницьких робіт різного рівня (творчі тематичні, курсові і дипломні роботи), складання анотованих посилань по темі, рецензія на сайт по темі, робота з веб-квестэми, збір інформаційного, мультимедійного, програмного, аналітичного матеріалу до теми, ілюстрування своїх текстів матеріалами з інтернету, проведення опитувань і анкетування, консультації експертів, вивчення результатів різних рейтингів і оцінок на спеціальних сайтах, віртуальні зустрічі з цікавими людьми, листування, обговорення, рольові ігри, створення тематичних веб-сторінок, створення веб-квестів, wiki, публікація курсових, дипломних робіт, статей, створення тематичних банків даних, створення фотогалерей, створення колекцій відео – і аудіоматеріалів за темою, інших мультимедійних ресурсів, і багато інших.
Розглянемо детальніше кожне з трьох напрямків.
I. Пошук інформації
Написання і захист рефератів різних видів на основі матеріалів з мережі: реферат-огляд, реферат-рецензія (реферат в електронному вигляді розміщується в Обміннику на навчальному сайті, а захист проводиться в чаті, на форумі або під час обговорення у телеконференції).
Аналіз існуючих в мережі рефератів за заданою темою, їх оцінювання, створення рейтингу студентських робіт.
Складання колекції тематичних посилань в Інтернет.
Рецензія на сайт з досліджуваної теми та її презентація.
Робота з веб-квестом, підготовлених викладачем або знайденим в мережі.
Огляди професійних телеконференцій, аналіз обговорення актуальних проблем.
Збір мультимедіа-матеріалів по заданій темі (текст, ілюстрації, анімації, відео, аудіо).
Ілюстрація знайденого тексту своїми мультимедійними матеріалами (графіки, схеми, таблиці