Організація Розробки Норм На Працю (Нормативів Чисельності)

Ви вже вирішили, що на підприємстві необхідні норми праці:
– для планування виробництва продукції/надання послуги;
– для визначення чисельності персоналу на кожній з ділянок робіт.
Вам необхідно розробити нормативи з “нуля” або оновити норми часу/нормативи чисельності у зв’язку з зміною технології виробництва/введенням нових посад/професій, то слід дотримуватися наступного алгоритму:
1. Проаналізуйте бізнес-процеси в організації (основні, допоміжні, обслуговуючі, що забезпечують) і виділіть ділянки, які є пріоритетними з точки зору розробки нормативів.
Наприклад, немає сенсу починати процес нормування праці з бухгалтерії в організації, що займається у сфері торгівлі, набагато доцільніше проаналізувати діяльність працівників торгового залу і визначити нормативи для них (як для основної діяльності).
2. Якщо в процесі аналізу бізнес-процесів було виявлено, що люди з одними і тими ж посадами/професіями виконують різні функціональні обов’язки, то, перш ніж приступати до нормування, слід привести у відповідність посаді/професії (за розрядами) відповідним рівням складності виконуваної роботи і функціональним відповідності.
Наприклад, якщо у Вас невелика торгова точка, в якій завідуюча магазином допомагає викладати товар на полиці, т. к. фасувальники/укладальники не справляються. У цьому випадку вам необхідно провести зміни в штатному розкладі торгової точки і завідуючу магазином залишити на 0,75 ставки на посаді завідуючої, а на 0,25 ставки перевести на посаду укладальника (розбиття ставки залежить від процентного співвідношення часу, який людина витрачає на відповідну роботу). Таким чином, ви приведете у відповідність виконувану роботу займаним посадам і професіям, а відповідно й оплату праці.
3. Після виконання підготовчої роботи (п. 1-2) переходимо до розробки нормативів. Нормативи розрізняють 2-ух видів:
3.1. на працю – час виконання певної операції, дії, роботи. Зазвичай встановлюється шляхом проведення хронометражу, фотографії робочого дня на операції, що виконуються основними виробничими працівниками;
3.2. на чисельність – кількість людина, що виконує визначену функцію при заданих показниках виробництва/обслуговування (факторах нормування). Зазвичай застосовується для АУП, робота якого розчленовується на функції і для кожної функції розраховується норматив чисельності. Виділяються фактори нормування від яких залежить виконання функції (за кожною функцією закріплюються посади/ професії їх виконують).
У результаті виходить перший варіант нормативів, які запускаються апробацію.
4. Апробація (перевірка) нормативів здійснюється на ділянках робіт, для яких призначені нормативи, з метою виявлення характеру уточнень і коригування нормативів, а так само з метою визначення очікуваної економічної ефективності впровадження розроблених нормативів.
5. Якщо на етапі апробації були виявлені фактори, які тягнуть за собою уточнення нормативів (наприклад, не враховані при розробці особливості організації праці, невідповідність встановлення розрядів робіт і розрядів робітників і тощо), то нормативи перераховуються з урахуванням нових особливостей (виводиться нове рівняння залежності нормативу від врахованих і додаткових факторів). Скориговані нормативи вводяться в дію на підприємстві (в установленому порядку).
6. Введені нормативи підтримуються в актуальному стані відділом організації праці і заробітної плати, який проводить аналіз використання часу (виконання нормативів) виявляє відхилення, які можуть бути підставою для перегляду нормативів, або зміни системи оплати праці (Положення про заробітну плату, Положення про преміювання працівників). На підставі нормативів і виробничої потужності підприємства (виробничої програми) розраховується штатна чисельність працівників підприємства.
Таким чином, розробка нормативів складається з 2-х блоків:
– активної розробки нормативів, під яку набирається персонал (нормировщики) або запрошуються консультанти;
– обкатка нормативів та їх супровід / впровадження нормативів – коригування нормативів на придатність, уточнення та вдосконалення.
Як Ви зрозуміли процес нормування можна віддати на аутсорсинг, консультантам які вивчать процеси компанії і розроблять норми праці й нормативи чисельності, і з певною періодичністю аналізувати виконання нормативів, і допрацьовувати їх, тобто підтримувати в актуальному стані. Але якщо компанія досить велика і може дозволити собі мати власну службу ООТиЗ, то бажано виділити з бухгалтерії й планового відділу функції ООТиЗ і створити самостійну структуру, відповідальну за норми чистенности (штатний розклад) та оплату праці.
Курси по розробці нормативів на працю, довідники нормативів можна подивитися на сайті Економічної школи бізнесу.