Порядок Реєстрації Тов

Реєстрація ТОВ(Товариства з обмеженою відповідальністю) – є одним з найбільш простих і розповсюджених способів реєстрації юридичної особи. Як правило, для здійснення діяльності у малому та середньому бізнесі в якості організаційно-правової форми вибирається саме ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю — найбільш відповідна форма для створення юридичної особи при невеликій кількості засновників. Підприємці, які зареєстрували ТОВ, не обмежені щодо напрямків діяльності та можуть займатися всім, що не заборонено законом.
Акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю є основними організаційно-правовими формами здійснення підприємницької діяльності. Акціонерні товариства ВАТ і ЗАТ підлягають реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. Реєстрація компаній проводиться у встановленому порядку, згідно з Федеральним законом про державну реєстрацію юридичних осіб.
звернутися до послуг спеціалізованих компаній, які здійснять процедуру реєстрації за Вас; самостійно зареєструвати свій бізнес.
Звернутися до професіоналів!?
На мій погляд найбільш доречне рішення, хоч і вимагає фінансових витрат, оскільки бюрократичні труднощі і юридичні нюанси можуть істотно збільшити час реєстрації. Так само при самостійній реєстрації ще й нерви потрібні, і якщо вийде зареєструватися не з першої спроби встане це навіть дорожче ніж даний спосіб.
юридичні послуги по реєстрації компаній входить: оформлення установчих документів здача документів в МИФНС для внесення реєстрованого підприємства в Єдиний Державний Реєстр юридичних осіб (ЕГРЮЛ); здача документів в МИФНС та отримання свідоцтва про постановку на облік; отримання кодів Держкомстату (ГКС); постановка на облік у Фонд соціального страхування, Фонд медичного страхування та Пенсійний фонд; відкриття рахунків в банку; виготовлення печатки.
Для реєстрації індивідуального підприємця необхідна підготовка документів, погодження видів діяльності за КВЕД, реєстрація в МИФНС, постановка на облік в ІМНС, постановка на облік у Фонд соціального страхування, Фонд медичного страхування і Пенсійний фонд. На момент державної реєстрації ТОВ Статутний капітал повинен бути сформований на 50%, а решту 50% оплачуються протягом року з моменту реєстрації ТОВ.
для фізичних осіб — копії паспортів та поштовий індекс прописки; для юридичних осіб — свідоцтво про внесення підприємства в ЕГРЮЛ, довідку з МИФНС, що підтверджує постановку на облік, довідку з Держкомстату (коди). підготовка Статуту для реєстрації ТОВ; – реєстрація ТОВ в Інспекції ФНС РФ; присвоєння кодів Держкомстату; виготовлення печатки ТОВ; постановка на облік в ИФНС РФ; постановка на облік в Пенсійному фонді, фонді обов’язкового медичного страхування, в фонд Соціального страхування; відкриття рахунка в банку.
Самостійна реєстрація
Назва Вашої фірми. Якщо раніше для Державної реєстрації Вашої фірми було необхідно придумувати назву, то тепер це не обов’язково. Назва фірми може бути повністю ідентичним з вже існуючою організацією, відрізнятися Ваша фірма будить Основним державним реєстраційним номером (ОГРН), ІПН, і т. д. Крім того, без дозволу спеціальної Міжвідомчої комісії у назві організації не можуть бути використані слова «Росія» або «Російська Федерація», а також похідні від них. При реєстрації ТОВ необхідний юридична адреса, на який воно буде зареєстровано Для молодих компаній оренда приміщення, а тим більше його придбання – справа дорога. Але при реєстрації ТОВ необхідний юридична адреса, на який воно буде зареєстровано. Російські закони не забороняють реєструвати ТОВ на домашню адресу одного з учасників товариства, але такий хід може спричинити певні проблеми.
Документи, необхідні для реєстрації ТОВ
Заяву за відповідною формою; Статут; Установчий договір (якщо засновників декілька); Рішення або протокол загальних зборів учасників товариства про його створення (один засновник становить рішення, декілька – протокол); Рішення або протокол загальних зборів учасників товариства про його створення (один засновник становить рішення, декілька – протокол); Копія паспорта та копія свідоцтва ІПН від кожного засновника; Копія паспорта та копія свідоцтва ІПН від генерального директора та головного бухгалтера; Юридична адреса товариства.
А так само необхідно знати розмір статутного капіталу товариства, спосіб його внесення і розподіл серед засновників, адресу та назву банку, в якому ви плануєте відкривати розрахунковий рахунок.
Процес реєстрації ТОВ
Всі перераховані вище документи необхідно віднести в податкову інспекцію за місцем знаходження ТОВ
Протягом п’яти днів Вашу фірму повинні зареєструвати і видати Вам свідоцтво про державну реєстрацію.
Після цього потрібно виготовити печатку Вашої фірми, генеральний директор повинен видати наказ про свій вступ на посаду, а також наказом призначити відповідального за бухгалтерський і податковий облік.
у пенсійному фонді; фонд обов’язкового медичного страхування; фонд соціального страхування; Держкомстаті; укласти договір з банком на відкриття розрахункового рахунку;
Ось власне і весь процес реєстрації в загальних рисах. Бажаю Вам успіхів у цьому складному і тим не менш цікавому занятті.