Процес Розробки Програмного Забезпечення, Програми На Замовлення

Створення програм являє собою процес розробки додатків реальних розмірів і практичної значущості, що задовольняють заданим вимогам функціональності і продуктивності. Програмування програмного забезпечення – це один з видів діяльності, що входять у цикл розробки програм.
Проектування програм являє собою процес побудови додатків реальних розмірів і практичної значущості, що задовольняють заданим вимогам функціональності і продуктивності.
Технологія розробки програм та програмного забезпечення повинна охоплювати різноманітні типи програм, включаючи перераховані нижче.
Автономне програмне забезпечення:
– встановлюється на окремий комп’ютер;
– не пов’язане з іншим програмним і апаратним забезпеченням;
Вбудоване програмне забезпечення:
– частина унікальної програми із залученням апаратного забезпечення;
Програмне забезпечення рального часу:
– повинні виконувати функції протягом малого проміжку часу, зазвичай декількох мікросекунд;
Мережеве програмне забезпечення:
– складається з частин, що взаємодіють через мережу;
З самого початку проекту повинна вестися документація, управління конфігураціями, яка, швидше за все, буде змінюватися і оновлюватися в ході розробки програми.
Наступний крок полягає в зборі вимог до додатка. Він включає в себе, насамперед, обговорення проекту з замовниками та іншими учасниками, зацікавленими в його виконанні. Важливою складовою розробки програм є проектування взаємодії користувача з програмою. Для обліку всіх факторів контролю якості зручно користуватися списками контрольних питань.