Проектно-Конструкторська Підготовка Виробництва

Проектно-конструкторська підготовка виробництва (ПКПП) включає проектування нової продукції і модернізацію раніше що вироблялася у відповідності з ЄСКД, а також розробку проекту реконструкції та переобладнання підприємства або окремих його підрозділів.
Зміст і обсяг ПКПП в основному залежать від мети її проведення (модернізація існуючих або розробка повий продукції), типу виробництва, складності й характеру продукції.
Результати проектно-конструкторської підготовки оформляються у вигляді технічної документації — креслень, рецептур хімічної продукції, специфікацій матеріалів, деталей і вузлів, зразків готової продукції та ін
Основними етапами проектно-конструкторської підготовки виробництва з розробки нових і модернізації вироблялися виробів є:
розробка технічного завдання;
розробка технічної пропозиції;
складання ескізного проекту;
розробка технічного проекту;
розробка робочої документації на дослідні зразки, настановні серії для серійного або масового виробництва.
Проектування нового виробу починається з розробки технічного завдання (ТЗ). Цей важливий етап, що виділяється з безпосередньо конструкторських робіт, здійснюється розробником на основі вихідних вимог до продукції, що пред’являються замовником. Підприємства можуть також передбачати попит на яку-небудь продукцію в майбутньому, вони повинні задовольняти і до задоволенню якого повинні підготуватися. Технічним завданням передують маркетингові дослідження.
В технічному завданні визначаються: найменування і область застосування виробу; підстава для розробки; мета та призначення розробки; технічні вимоги; економічні показники; необхідні стадії та етапи робіт; порядок контролю і приймання.
Технічне завдання включає вивчення патентів, літературних джерел, встановлення основних параметрів нового виробу, планування конструкторської підготовки виробничого устаткування, складання кошторисної калькуляції по розроблюваної теми, попередній аналіз економічної ефективності проектованої конструкції. Як видно з переліку наведених робіт, створення нової продукції передує велика підготовча робота.
Технічне завдання в установленому порядку узгоджується з замовником і зумовлює можливість початку процесу конструювання.
Технічна пропозиція — це сукупність конструкторської документації, яка повинна містити технічне та техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки вироби на основі вивчення та аналізу випущених в пашей країні і за кордоном виробів-аналогів і передових методів їх виготовлення. Тут же розглядаються різні варіанти можливих рішень виробу з урахуванням патентних матеріалів, включаючи їх порівняльну оцінку та пропозиції щодо вибору оптимального варіанту виробу.
Будь-яке нове технічне рішення повинно мати техніко-економічне обґрунтування. З цією метою на кожній стадії конструкторської підготовки виробництва здійснюється порівняльний техніко-економічний аналіз, результати якого в міру отримання нової інформації уточнюються. Критеріями техніко-економічного аналізу можуть бути: показники технологічності конструкції (матеріало-і трудомісткість, собівартість і ін), витрати, річний економічний ефект, економічний ефект протягом строку служби виробу та ін. Вибір критерію порівняльного техніко-економічного аналізу залежить від цілей і завдань конкретної конструкторської розробки.
Крім прогнозування собівартості та економічної ефективності нових виробів на ранніх стадіях проектування розглядається передбачуваний термін служби розроблюваних виробів, щоб обґрунтовано оцінити довговічність основних вузлів і провідних деталей конструкції.