Ризики Лізингової Компанії

Наша повсякденне життя пов’язана з багатьма невизначеностями: нестабільність економічної, політичної ситуації, не прогнозованість поведінки партнерів, непередбачені зміни у законодавстві, технологічний прогрес, невизначеність потреб потенційних клієнтів, погодні умови, неточність інформації і т. п..
Невизначеність виникає кожен раз коли ми не завжди впевнені в тому, що станеться в майбутньому. Якщо така невизначеність впливає на наші рішення ми називаємо її ризиком.
Кожен з нас свідомо чи ні будує власну систему управління ризиками в масштабах чи власного життя, то підприємства. Загальний підхід до побудови такої системи базується на характерних рисах, притаманних усім видам ризиків:
Ризик присутній при прийнятті будь-якого рішення, результати якого визначаються в майбутньому;
Повністю позбутися ризику неможливо, оскільки майбутнє можна лише спрогнозувати;
Навіть не ухвалення рішення вже містить у собі ризик упущеної можливості.
Є впевнено можна стверджувати лише одне, що ми не здатні повністю позбавитись ризику, але з допомогою певних інструментів і заходів ми можемо мінімізувати його вплив на результати нашої діяльності.
З економічної точки зору ризик це ймовірність / можливість втрат в результаті здійснення підприємницької діяльності. На практиці дуже важливо визначити чуттєвість портфеля лізингової компанії до окремих видів ризиків, тобто визначити ті види ризиків які можуть призвести до масштабних втрат, і провести заходи, щодо зменшення таких ризиків.
Представлено один з можливих варіантів структурно організаційної форми лізингової компанії, що сприяє мінімізації операційних ризиків. Ефективна організаційна структура лізингової компанії, повинна базуватися на наступних принципах:
Незалежність.
Служби, що беруть участь у кредитному процесі повинні підкорятися різним менеджерам і бути процедурно незалежними. Мова йде про кредитну, оціночно-заставну, юридичну службу, служби ризик-менеджменту, моніторингу;
Формалізація.
Процедури взаємовідносин між службами повинні бути максимально регламентовані. Розроблена система взаємодії і відповідна управлінська звітність;
Колегіальність.
Будь-які рішення, що несуть в собі потенційний ризик приймаються колегіально на базі комітетів (кредитний комітет, комітет з проблемних операціях тощо). Комітети формуються з представників фронт і бек-офісів для забезпечення балансу інтересів;
Ліміт відповідальності в лізинг.
В залежності від масштабів лізингової угоди рішення приймається на різних рівнях.
Результат дотримання таких принципів – істотне зниження нефінансових ризиків лізингової компанії.