Розробка Місячних Планів Виробничих Завдань

Розробка місячних планів виробничих завдань дільницям починається з деталізації цехової програми, в якій завдання виражається числом комплектів деталей на замовлення або вузол. Деталізація проводиться на основі конструкторсько-технологічних специфікацій на виріб.
Основними питаннями оперативно-календарного планування на ділянці є: визначення термінів запуску деталей у виробництво, які необхідні для здійснення своєчасної технічної підготовки виробництва; перевірка забезпеченості цеху заготовками та напівфабрикатами і відповідне коригування термінів подачі заготовок, напівфабрикатів за планами випуску цехів-постачальників; перевірка правильності виданих цеху лімітів на матеріали та своєчасної доставки матеріалів у цех. Вихідними даними для визначення запуску служать задані терміни здачі комплектів деталей на замовлення або вузол, передбачений цеховим завданням, а також нормативні дані про тривалість виробничого циклу відповідних деталей.
В одиничному виробництві велике значення має змінно-добове планування. Змінно-добові завдання розробляються як для ділянок або змін в цілому, так і для окремих робочих місць. В них уточнюються завдання на дану зміну або добу за номенклатурою, кількістю, термінами, робочим місцям. Основне завдання розробки змінно-добових планів на виробничих дільницях полягає в тому, щоб забезпечити своєчасний запуск в обробку і просування деталей по робочих місцях протягом наступних діб у відповідності з виробничим завданням на місяць.
При складанні змінних завдань па чергові добу насамперед перевіряється виконання плану за попередні добу (зміну) і фактичний стан робіт порівняно з передбаченим за графіком. При цьому враховуються такі обставини, як висновок того чи іншого верстата у ремонт, відсутність того чи іншого робітника за хвороби або внаслідок відпустки і т. п.
Дієвість змінно-добових планів повинна бути забезпечена повною і своєчасною оперативною підготовкою виробництва. У змінно-добове завдання включаються тільки ті роботи, які повністю підготовлені до їх виконання протягом майбутнього дня (зміни). Перевірка підготовленості робіт має особливо важливе значення при плануванні запуску деталей у виробництво. У роботі з оперативної підготовки виробництва беруть участь всі допоміжні господарства цехи: матеріальні та інструментальні комори, транспортні та ремонтні бригади та ін.