Що Вибрати: Лізинг Чи Кредит?

На перший погляд способи отримання майна в кредит і лізинг дуже схожі. Але це не зовсім правильно. Для того, щоб спростувати твердження про ідентичність кредиту і лізингу, слід розглянути три їх основні відмінності.
1. Незважаючи на певну схожість умов, яким повинен відповідати позичальник під час оформлення договору лізингу та кредиту, планка вимог у лізингових компаній значно нижче, ніж у банків. Саме цей факт робить послуги лізингових компаній більш затребуваними в часи кризи.
2. В тому разі якщо придбання товару здійснюється в кредит, право власності виникає з моменту надходження в банк першого внеску. При лізингу обладнання або техніки до закінчення терміну дії угоди правом власності на них володіє лізингова компанія. І, стало бути, вона ж несе всі витрати, пов’язані зі страхуванням і обслуговуванням техніки, незважаючи на те, що, клієнт нею розпоряджається на свій розсуд.
3. Третя відмінність безпосередньо пов’язана з другою. Одночасно з виникненням права власності на майно, з’являється обов’язок сплачувати податок на нього. Під час дії лізингового договору, податок на майно сплачує лізингова компанія, тому, що саме вона юридично залишається власником обладнання або техніки, придбаної в лізинг.
Цим переліком відмінності кредитних і лізингових схем не закінчуються. Як правило, лізингові компанії більш гнучкі в питаннях персонального підходу до складання умов контракту, ніж банки з їх строго встановленими схемами кредитування. Крім того, клієнтам лізингових компаній, як правило, пропонують додаткові супутні послуги з утримання та обслуговування об’єктів лізингу. Наприклад, при лізингу автотранспорту можуть пропонуватися такі додаткові послуги, як підбір-доставка транспортних засобів для проходження технічного обслуговування і ремонту, адміністрування автопарку, надання замінних автомобілів, оформлення автостраховки автомобіля та інші послуги за бажанням клієнта. Крім того, можливе надання різних юридичних і консалтингових послуг.
Такий широкий сервіс лізингових компаній пояснюється тим, що вони зацікавлені в збереженні об’єкта лізингу. Тому, що у клієнта є право відмовитися від майна, придбаного за договором лізингу після закінчення строку договору.
Враховуючи вищевикладене, очевидно явну конкурентну перевагу лізингових схем порівняно з кредитними. Це означає очевидну перспективність розвитку компаній, що надають лізингові послуги для розвитку бізнесу.