Способи І Види Диспетчеризації Виробничих Підприємств

У практиці диспетчеризації на підприємствах застосовуються такі види технічного оснащення: а) адміністративно-виробнича зв’язок (спеціальна телефонний, телеграфний, фототелеграфная та радіозв’язок); б) пошукова, виклична і виробнича сигналізація; в) засоби відображення процесів виробництва і управління (диспетчерські пульти, промислове телебачення, контрольні дошки-графіки і картотеки, звукозаписувальна апаратура, дисплеї та ін).
Спеціальна диспетчерська телефонний зв’язок відрізняється від звичайної тим, що в ній застосовуються комутатори, що дозволяють підключити до диспетчерського пункту ряд абонентських точок і вести одночасно переговори з ними. Для цього використовуються диспетчерські комутатори (загальнозаводські або цехові). Диспетчерські комутатори зазвичай розраховані на 40, 60,70 і більше абонентських точок. Загальнозаводської комутатор дозволяє диспетчеру і оператору вести незалежно один від одного одночасні розмови з кількома абонентами; диспетчеру — розмовляти з допомогою не тільки мікротелефонної трубки, але і настільного мікрофона і репродуктора (громкоговорящий прийом); проводити диспетчерські наради з будь-якою кількістю учасників (у межах ємності комутатора) і вести циркулярну передачу повідомлень, тобто передавати їх одночасно в кілька пунктів.
Для дистанційної передачі різних зведень, звітів, графіків, диспетчерських розпоряджень використовуються факси. Для двостороннього зв’язку з нерухомих об’єктом застосовуються пейджери, мобільні телефони, радиофоны.
Пошукова сигналізація служить для цілей якнайшвидшого знаходження на території підприємства і виклику необхідного працівника. З цією метою на робочих місцях і в різних точках підприємства встановлюються пристрої для подачі звукових, світлових або комбінованих сигналів. Кожному працівникові, розшукуваному пошукової сигналізацією, присвоюється певний сигнал. При необхідності відшукати того чи іншого працівника всі пристрої дають сигнал, присвоєний даному працівнику. У відповідь на цей сигнал працівник повинен негайно зв’язатися з диспетчером заводу. Для цих цілей застосовуються і селективні бездротові пристрої індивідуального виклику.
Виклична сигналізація призначена головним чином для організації поточного оперативного обслуговування робочих місць і ділянок. За допомогою викличної сигналізації робітник має можливість передати в диспетчерський пункт цеху або безпосередньо обслуговуючому ділянці умовний сигнал про необхідність термінової доставки матеріалів, інструменту, а також викликати контролера, наладчика, смазчика і т. п. Для цього на робочих місцях або біля групи робочих місць встановлюється датчик-маніпулятор. Певні імпульси датчика надсилаються в диспетчерський пункт на особливу табло, де виникає умовний сигнал, яка саме допомога повинна бути негайно надана того чи іншого робочого місця.
Виробнича сигналізація являє собою різного роду лічильні та реєструючі прилади, що автоматично передають показання з робочих місць на диспетчерський пункт. З допомогою автоматичної сигналізації диспетчер отримує відомості про початок і кінець роботи конвеєра, простоях обладнання, виробленню окремих виробничих агрегатів, годинному випуску виробів і т. п.