Страхування Вантажів При Перевезенні

Короткий словник термінів
Страхувальник – фізична або юридична особа, страхующее свій майновий інтерес або інтерес третьої сторони. За договором страхування страхувальник зобов’язаний виплатити страховику страхову премію, що прийняв зобов’язання по відшкодуванню збитку.
Страховик – юридична особа, створена спеціально для здійснення страхової діяльності, що підтверджується відповідною державною ліцензією. За страхову премію страховик бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику або вигодонабувачу збитки, що виникли в результаті настання страхового випадку.
Страховий випадок – подія, при настанні якого в силу закону або договору страховик зобов’язаний виплатити страхувальнику або вигодонабувачу) страхове відшкодування (страхову суму).
Страхова премія – сума, яку страхувальник повинен виплатити страхової компанії (страховика).
Франшиза – звільнення страховика від зобов’язань відшкодувати збитки, що не перевищують певну величину. (Наприклад, у договорі може бути зазначено, що збитки будуть відшкодовані на суму від 100 у.е. – розмір франшизи. Це означає, що збитки на меншу суму відшкодовуватися не будуть.) Франшиза встановлюється в договорі страхування у відсотках до суми, на яку страхується вантаж при перевезенні, або у грошовому вираженні.
Франшиза може бути умовною і безумовною. У разі страхування з безумовною франшизою страхувальнику при настанні страхового випадку виплачується відшкодування за вирахуванням франшизи. (Так, якщо франшиза становить 100 у.е., за збиток вантажу в розмірі 110 у.е. сума відшкодування буде дорівнювати 10.е.) За договором із умовною франшизою страховик відшкодовує суму повністю, але тільки у разі, коли збиток перевищує розмір франшизи.
Бордеро – додаток до договору страхування із зазначенням обсягів та умов всього ряду поставок, які здійснюються протягом певного періоду.
Сюрвейєр – незалежний експерт, який має відповідну ліцензію, або співробітник страхової компанії, який встановлює відповідність умов вантажоперевезення умов договору та письмово свідчить про це.
Регрес – право страховика на пред’явлення претензій до третьої сторони, винної в настанні страхового випадку, з метою отримання відшкодування за заподіяну шкоду. Право на регрес виникає у страховика після відшкодування їм збитків страхувальникові (вигодонабувачу) у межах страхової суми.
Страхування вантажу є один з найефективніших способів зниження ризиків при його перевезенні. Вантажоперевезення найчастіше пов’язані з ризиками крадіжки, псування або загибелі вантажу. Щоб у цих випадках гарантувати компенсацію збитків, потрібно грамотно і вчасно застрахувати вантаж, звернувшись до страхової компанії або до вантажоперевізнику.
Умови страхування вантажу при превозке залежать від наступних факторів: характеристик вантажу, умов його транспортування, маршруту перевезення, виду транспорту, обсягу відповідальності страховика, наявності перевантажень, і проміжного зберігання, тобто всього комплексу послуг, прийнятих в рамках договору з вантажоперевезення.
При настанні страхового випадку під час перевезення вкрай важливо виконати всі вимоги страхового поліса. Негайно сповістити про подію страхову компанію, направивши письмове заяву з вимогою виплати страхового відшкодування.
У разі укладення договору про страхування через компанію перевізника, необхідно отримати від неї страховий сертифікат і перевірити наступні пункти договору: в якості Страхувальника повинен бути вказаний власник вантажу (вантажовідправник або вантажоодержувач); повинні бути вказані технічні характеристики вантажу, його вартість, найменування, номер технічного засобу і т. п.
Види умов при укладанні договору на грузопевозку:
“З відповідальністю за всі ризики” – за Договором страхування, укладеною на цій умові, страховими випадками визнаються зникнення, загибель або пошкодження всього або частини вантажу, а також всі доцільно здійснені витрати по рятуванню вантажу. Крім цього, відшкодуванню підлягають збитки, витрати і внески по загальній аварії.
“З відповідальністю за приватну аварію” – за Договором страхування, укладеною на цій умові страховими випадками визнаються загибель або пошкодження всього або частини вантажу, що сталися внаслідок: аварії, зіткнення з будь-яким зовнішнім предметом і т. д.
“З обмеженою відповідальністю” — за Договором страхування, укладеною на цій умові Страхувальнику відшкодовуються збитки від пошкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу, що відбулися за будь-якої причини, за винятком сталися внаслідок крадіжки, крадіжки, розкрадання, пограбування цілих або частини вантажних місць.
“Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи” — за Договором страхування, укладеною на цій умові Страхувальнику відшкодовуються збитки внаслідок повної загибелі всього вантажу, що відбулися за будь-якої причини, за винятком окремо обумовлених випадків.